Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki Yapmama Cezası

Soru : Yevmiye Defteri Tasdik Ne Zaman Yapılmalı, Tasdik Yapmama Cezası Nedir ?

Cevap :

Yevmiye defterlerinin kapanış onaylarını herhangi bir idari para cezası ile karşı karşıya kalmamak için 30 Haziran 2019′e kadar yaptırılması gerekiyor

TTK’ ya Göre Yevmiye Defterine Kapanış Tasdiki Yapmamanın Cezası Nedir ?

Yevmiye defterlerinin kapanış onayları 30 Haziran 2019′e kadar yaptırılması gerekirken, bu işlem yapılmayan defterler için 7 bin 658 TL idari para cezası uygulanacak. 

Ayrıca kapanış tasdiki kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmemektedir.

VUK ‘a Göre Yevmiye Defterine Kapanış Tasdiki Yapmamanın Cezası Nedir ?

VUK’ da Yasal defterlerin, süresinde tasdik ettirilmemesi usulsüzlük cezası uygulanmasını gerektirir. Yasal defterlerin, belirtilen sürenin sonundan başlayarak, bir ay içinde yapılacak tasdikler de geçerli sayılır ancak,  ikinci derecede usulsüzlük cezası gerektirmektedir.  Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin,  Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, hiç tasdik ettirilmemiş sayılır. Tasdiki zorunlu olan yasal defterlerin,  hiç tasdik ettirilmemiş olunması, birinci derecede usulsüzlük cezasını ve aynı zamanda dönem matrahının re’sen takdiri yoluna gidilmesini gerektirir

Kapanış Onayı Yapılacak Defterler Nelerdir ?

Yevmiye Defteri:  İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yevmiye defterinin kapanış onayı (tasdiki) yaptırılmalıdır.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri: İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı (tasdiki) yaptırılmalıdır.

Bu defterler dışındaki defterlerin kapanış tasdiki yaptırılmayacaktır

Önemli..!!!

Yönetim kurulu karar defteri anonim şirketlere özgü olup, bunun limited şirketlerdeki karşılığı müdürler kurulu karar defteridir. TTK’da müdürler kurulu defterine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde müdürler kurulu karar defterine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir.

Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur (Karar tarihi, karar sayısı, toplantıda hazır bulunanlar, kararın içeriği, üyelerin imzaları). Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

Tebliğ açıklamasından anlaşılacağı üzere limited şirketler müdürler kurulu karar defteri tutmayacak olurlar ise alınan kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebilecektir. Ancak dileyen limited şirketler ayrı bir müdürler kurulu karar defter de tutabileceklerdir.

Müdürler kurulu karar defter tutulması halinde bu defterin tasdik ve tutulmasında yönetim kurulu karar defterine ilişkin esaslara uyulacaktır.

Yani 2019 için tasdik ettirilen müdürler kurulu karar defteri kapanış kaydı 31.01.2020 tarihine kadar yapılacaktır.

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )