Yemek Molası Çalışma Süresinden Sayılır Mı?

Soru: Yemek molası çalışma süresinden sayılır mı?

Cevap:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63.maddesine göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.

63.madde’den anlaşılacağı üzere işçi için belirlenmiş bir günlük çalışma süresi yoktur. 4857 sayılı İş Kanununda çalışma süresi haftalık olarak belirlenmiştir.

Yine 63. Madde’ de belirtildiği üzere aksi kararlaştırılmadıkça çalışma süresi, çalışılan günlere eşit olarak bölünür. Ancak işçinin günlük çalışma süresi hiçbir şekilde 11 saati geçemez.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 68.maddesine göre ise;

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

  • Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,
  • Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
  • Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,

Ara dinlenmesi verilir.

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

İşyerlerinde işçilere yemek verilmesi zorunlu değildir. Buna rağmen işveren işçilerine yemek imkanı sağlamış olabilir. Benzer şekilde işçilere yemeklerini dışarıda yemeleri için serbest bir zaman da belirlenmiş olabilir.

Yemek molası da bir ara dinlenmesidir ve ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmamaktadır.

SONUÇ

Yemek molası ister işyerinde verilmiş olsun, isterse dışarıda yemek molası için serbest bir zaman belirlenmiş olsun bu sürelerde geçirilen süreler çalışma süresinden sayılmamaktadır.

Örneğin sabah 09:00’de iş başı yapan ve 17:00’da işten çıkan bir işçi öğle yemeği için 12:30-13:00 saatleri arasında molaya çıkması durumunda, bu işçi işyerinde 8 saat bulunmuş olsa da; çalışma süresi 7,5 saat olarak dikkate alınır.

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )