Unutulan Amortisman

Soru: Unutulan amortismanı bu yıldan başlayarak kullanabilirmiyim?

Cevap:

VUK’nın 320’inci maddesinde, “her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir” ve “ amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz” ifadeleri yer almaktadır.

Buradan, amortisman ayırmanın VUK açısından zorunlu olmadığı çıkarımı yapılabilir. Ancak, vergide dönemsellik ilkesi gereği, bir yıl ayrılmayan amortismanın sonraki yıllarda ayrılmasına izin verilmemektedir.

Örneğin, 2016 yılında 100.000 TL maliyet bedeli üzerinden aktifleştirilmiş, 5 yıl faydalı ömrü olan bir makine için 2016 yılında amortisman ayrılmamış olsun.

Bu durumda, 2016 yılı kârından 20.000 TL’lik amortisman gideri düşme hakkı kullanılmamıştır. Bu hakkın daha sonraki yıllarda kullanılmasına imkan yoktur.

İşletme 2017 yılında amortisman ayırmaya karar verirse, bu yıldan başlayarak her yıl 20.000 TL amortisman ayırmalıdır. Bu durumda işletme 2017, 2018, 2019, 2020 yıllarında yıllık 20.000 TL olmak üzere toplamda 80.000 TL amortisman ayıracaktır.

2016 yılında kullanılmayan amortisman dolayısı ile amortisman süresi uzatılmayacaktır.

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Leave a Comment