Teşvik Süreleri Uzatıldı

KONU: Teşvik Süreleri Uzatıldı

02 Aralık 2020 Tarihli ve 31322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan;

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3246)

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3247)

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve Geçici 21 inci Maddelerinde Yer Alan Bazı Tarihlerin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3248)

kararlar ile aşağıdaki değişiklikler olmuştur.

1- 7252 sayılı kanun ile uygulanan normalleşme prim desteği kısa çalışmanın sona erdiği aydan itibaren 6 aya ve tarih 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

2- 6111 sayılı teşvik süresi 31/12/2022 tarihine uzatılmıştır.

3- 17103 ve 27103 sayılı teşvik süresi 31/12/2022 tarihine uzatılmıştır.

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla,