Kategori: Sirküler

162 posts have been filed under this kategori.

Varlık Barışı’nda Süre Uzatımı

Konu: Varlık Barışı’nda Süre Uzatımı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:11) Yayımlandı

Konu: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:11) Yayımlandı