Kategori: Sirküler

162 posts have been filed under this kategori.

Teşvik Belgesi Kapsamında, Sabit Yatırım Öngörülen Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Ancak İndirilemeyen KDV İade Alınabilecektir

Konu: Teşvik Belgesi Kapsamında, Sabit Yatırım Öngörülen Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Ancak İndirilemeyen KDV İade Alınabilecektir

Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamalarına KDV İstisnası

Konu: Yazılım Ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamalarına KDV İstisnası 

6770 Sayılı Kanun İle Getirilen SGK Prim Desteği

Konu: 6770 Sayılı Kanun İle Getirilen SGK Prim Desteği

6736 Sayılı Af Kanunu 5 Seri No.lu Genel Tebliği

Konu: 6736 Sayılı Af Kanunu 5 Seri No.lu Genel Tebliği

6770 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Konu: 6770 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

6770 Sayılı Kanunla KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Konu: 6770 Sayılı Kanunla KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Uzatılması Hakkında Karar Yayımlandı

Konu: Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Sigorta Primi Teşvikinin Uzatılması Hakkında Karar Yayımlandı

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemime Kademeli Geçiş Yapılacaktır

Konu: Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemime Kademeli Geçiş Yapılacaktır