Kategori: Sirküler

162 posts have been filed under this kategori.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) Yayımlandı

Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36)

Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi Uzatıldı

Konu: Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi Uzatıldı

KDV Oranlarında indirim 31 Temmuz’a Uzatıldı

Konu: KDV Oranlarında indirim 31 Temmuz’a Uzatıldı

VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı

Konu: VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı

Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borçluları Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmetinden Faydalanacak

Konu: Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borçluları Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmetinden Faydalanacak

Teşvik Süreleri Uzatıldı

KONU: Teşvik Süreleri Uzatıldı

2020 Yılı Sonuna Kadar Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV Oranı Düşürüldü

Konu: 2020 Yılı Sonuna Kadar Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV Oranı Düşürüldü

Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemelerdeki Stopaj Oranı Düşürüldü

Konu: Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemelerdeki Stopaj Oranı Düşürüldü