Peşin Ödenen Kiralarda Stopaj

Soru: Peşin Ödenen Kiralarda Stopaj Ne Zaman Beyan Edilmeli?

Cevap: GVK’nun 96’ncı maddesinde; “Vergi tevkifatı, 94’üncü maddekapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddedegeçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratlarıödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıtve işlemleri ifade eder.…” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla stopajdavergiyi doğuran olayın, ödemenin yapılıp yapılmamasına bağlıdır. 

Yine,gelir vergisi kanununda “tahsilat ilkesi” geçerli olduğundan peşinödenen kiralarda stopaj da tek seferde peşin olarak beyan edilip ödenmelidir.Bir başka ifadeyle 1 yıllık kira ödemesi topluca yapılırsa buna isabet eden 1 yıllık stopaj tutarı ödemenin yapıldığı aya ait muhtasar beyannamede beyanedilip ödenmelidir. Aylık dönemler halinde yapılmamalıdır.

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )