Mevzuat

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (daha&helliip;)

2 ay önce

GEKAP (Poşet) Beyannamesi Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 3 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Geri Kazanım…

1 sene önce

SGK Covid-19 Ücretsiz İzin Giriş İşlemleri Duyurusu

Bilindiği üzere Covid-19 Ücretsiz İzin Girişleri 17.07.2020 tarihine kadar yapılabilmekteydi. 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı resmi gazete ile bu tarihin…

1 sene önce