İşyeri Kira Sözleşmenin Kendiliğinden Uzaması Durumunda Damga Vergisi

Soru: Belirli Süreli İşyeri Kira Sözleşmenin Kendiliğinden Uzaması Durumunda Tekrar Damga Vergisine Tabi Mi?

Cevap:

İş yeri kira sözleşmeleri damga vergisine tabi olmakla beraber, Damga vergisi ödenmiş belirli süreli bir kira sözleşmesinin, fesih veya yenilememe ihbarı bulunmaması sebebiyle izleyen yılda sözleşme süresinin kendiliğinden uzaması halinde tekrar damga vergisinin doğup doğmayacağı konusunda tereddütler aşanmaktadır.

Damga vergisinin doğabilmesi için öncelikle kanunda belirlenmiş bir kağıt, elektronik ortamda düzenlenmiş bir belge ya da veri olması, bu kağıt, belge ya da verinin imzalanmış olması ya da imza yerine geçecek bir işaret konmuş olması gerekmektedir. Burada kira sözleşmesi, tarafların pasif tutumundan kaynaklanmakta, imzalanan veya imza yerine geçen bir işaret konulan süre uzatımını sağlayan her hangi bir kağıt da söz konusu olmamaktadır.

Bu nedenle, sözleşme uyarınca gönderilmiş fesih beyanının yokluğu sebebiyle süresi kendiliğinden uzayan sözleşmelerde, süre uzatımının damga vergisi açısından vergiyi doğuran olay olarak nitelendirilmesi mümkün değildir

Ancak; Damga Vergisi Kanunu’nda, vergiye tabi kâğıtların hükümlerinin yenilenmesi durumunda ise, sadece bu kâğıtların yenilenmesine ilişkin mektup şerhlerin damga vergisine tabi olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.

Ancak kanunda mektup ve/veya şerhin yasal tanımı yapılmamıştır. Şerh bir anlatım veya yorumlama, bir şeyi açıklamak amacıyla bir kâğıda yazılmış olan ifade şeklinde değerlendirilebilir. Şerh, yazılı olan, önceden düzenlenmiş bir kâğıdın, herhangi bir yerine veya boşluğuna konulabilir, hatta arkasına da yazılabilir. Kâğıdın, hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin olarak konulan şerhler, damga vergisi açısından vergiyi doğuran olayı oluşturur.

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Leave a Comment