İşletmelere, İlave İstihdam Kredisi

İlave istihdama ucuz kredi desteği 1 Temmuz’da başlıyor. 50’nin altında işçi çalıştıran işletmelerin yararlanacağı ilave istihdam kredisi Hazine garantisiyle kamu bankalarından kredi kullandırılacak.

İlave istihsam kredisi tutarları

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler istihdama katkı sağlayacağı her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle, 100 bin liralık kredi alabilecek. İlave İstihdam Kredisi için en fazla 500 bin liralık ilave finansman desteği sağlanacak. Bu da ilave 5 kişilik istihdam anlamına gelicek.

Nakdi ücret desteğinden yararlanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işveren de yararlanacak.

Ne kadar destek verilecek

Bir işçi için sağlanacak destek tutarı aylık bin 341 lira, yıllık da 16 bin 92 lira olacak.

İlave istihdam kredisi ödemesi

İlave istihdam kredisinin vadesi 2 yıl olacak ve ilk 6 ay ödeme olmayacak
Ödemelerin taksitleri 6 ay sonra başlayacak.

SGK payları kredi faizinden düşülecek

işletme, işe aldığı her bir kişi için 12 ay boyunca ödeyeceği sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primleri, kredi faiz bakiyesinden düşülecek.

Yapılandırmaya başvuran işletmelerde yararlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası, gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, yapılandıran, taksitlendiren işverenler de bu imkândan yararlanabilecek. Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren işverenler, bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu imkândan yararlanabilecek.

İlave istihdam için bir takvim aralığı var mı?

Krediden yararlanabilmek için işletmede son 12 aylık dönemdeki işçi sayışana ilave olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 arasında yeni işçi istihdam etmek ya da Mart’ta en az 20 gün ücretsiz izinde olan işçiyi normal çalışmaya geçirmek gerekiyor.