Her Varlık İçin Farklı Amortisman Yöntemi

Soru: Her varlık için farklı amortisman yöntemi seçilebilir mi?

Cevap:

Vergi mevzuatında amortisman, Maliye Bakanlığı nın yayınladığı amortisman listesindeki oranlar esas alınarak, normal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi vb birine göre hesaplanır.

VUK her bir varlık için, farklı amortisman yöntemi uygulanmasına izin vermektedir. Örneğin, bir işletme bir makinesi için azalan bakiyeler yöntemi ile amortisman ayırmayı tercih etmişken, başka bir makinesi için normal amortisman yöntemini kullanarak amortisman ayırabilir. Bununla birlikte, iktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler, aynı yöntem kullanılarak amortismana tabi tutulurlar.

Azalan bakiyeler yöntemi, yalnızca bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler tarafından kullanılabilirken, normal amortisman yöntemi için herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

VUK nın 320’inci maddesi, bir maddi duran varlık için normal amortisman yöntemi benimsenerek amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra bu yöntemin değiştirilemeyeceğini düzenlemektedir. Ancak, azalan bakiyeler yöntemi izleyen yıllarda değiştirilerek normal amortisman yöntemine geçilebilir. Yapılan değişikliğin ilgili yılın beyannamesinde ve ekinde bulunan bilançoda belirtilmesi yeterlidir.

Normal amortisman yönteminde, maliyet bedeli faydalı ömür boyunca eşit tutarlarda giderleştirilir. Azalan bakiyeler yönteminde ise varlığın kalan defter değeri üzerinden amortisman hesaplandığı için ilk yıllarda daha yüksek sonraki yıllarda daha düşük amortisman gideri kaydedilir. Azalan bakiyeler yöntemi uygulanırken, normal amortisman oranının iki katı alınır. Ancak bu oran % 50’yi aşmamalıdır

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Leave a Comment