Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi Uzatıldı

Konu: Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi Uzatıldı

2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete (R.G)’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063)” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere,

31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere aşağıdaki ödemeler üzerinden yapılması gereken tevkifat oranları %20’den %10’a düşürülmüştü.

a) GVK’nın 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri.

Ardından, 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 Sayılı Karar ile bu indirimlerin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılması sağlanmıştı.

Bu karar ile de gayrimenkul kiralamalarında ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinde uygulanan %10’luk stopaj oranının süresi 31/7/2021 tarihine uzatılmış oldu.

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla