Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borçluları Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmetinden Faydalanacak

Konu: Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borçluları Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmetinden Faydalanacak

23 Ocak 2021 Tarihli ve 31373Sayılı Resmi Gazete’de 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3432) yayımlandı

Karara göre;

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası(GSS) prim borcu olanlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edecekler.

Prim borcu olanlar Sağlık Bakanlığına bağlı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Sağlık hizmetleri kapsamından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak.

Bilginize Sunarız.

Saygılarımızla,