Muhasebe

321 Borç Senetleri Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlarının izlenmekte olduğu hesaptır.

321 Borç Senetleri Hesabının İşleyişi: Borç senetleri ortaya çıktığında senet tutarları bu hesaba alacak, senetlerin ödenmesi halinde ise borç kaydedilirler.

BORÇ           321 BORÇ SENETLERİ HESABIALACAK
AZALIŞLARARTIŞLAR

ÖRNEK: ZT İşletmesi 10/05/…. tarihinde 5.000 + % 18 tutarında malı senet karşılığı almıştır

Senet karşılığı mal alışı

AÇIKLAMABORÇALACAK
153 Ticari Mallar Hesabı5.000
191 İndirilecek KDV Hesabı900
321 Borç Senetleri Hesabı5.900

ÖRNEK: ZEN işletmesi, ABC firmasına olan 7.000 TL tutarındaki borcuna karşılık aynı tutarda senet vermiştir.

İşletmenin borcuna karşılık senet vermesi

AÇIKLAMABORÇALACAK
320 Satıcılar Hesabı7.000
321 Borç Senetleri Hesabı7.000

ÖRNEK:

a- ABC İşletmesi 15/10/….. tarihinde 30.000 TL + 5.400 TL KDV mal almış karşılığında iki ayrı senet vermiştir.

  • Birinci senedin vadesi 10/11/…. ve tutarı 15.400 TL ( 1 ay sonra )
  • İkinci senedin vadesi ise 10/12/….20.000 TL ( 2 ay sonra )

b- İşletme ilk senet bedeli olan 15.400 TL’yi vadesinde ödemiştir.

c- İşletme ikinci senet bedeli olan 20.000 TL’yi vadesinde ödemiştir.

a- 15/10/…. Mal alınması karşılığında senet verilmesi

AÇIKLAMABORÇALACAK
153 Ticari Mallar Hesabı30.000
191 İndirilecek KDV Hesabı5.400
321 Borç Senetleri Hesabı35.400

b- 10/11/…. Senedin ödenmesi

AÇIKLAMABORÇALACAK
321 Borç Senetleri Hesabı15.400
100 Kasa Hesabı15.400

c- 10/12/…. Senedin ödenmesi

AÇIKLAMABORÇALACAK
321 Borç Senetleri Hesabı20.000
100 Kasa Hesabı20.000

Kaynak: www.Muhasebex.com
(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz)

Son güncelleme 8 Temmuz 2020 23:41

Paylaş

En Yeniler

İşletmelere, İlave İstihdam Kredisi

İlave istihdama ucuz kredi desteği 1 Temmuz'da başlıyor. 50'nin altında işçi çalıştıran işletmelerin yararlanacağı ilave…

4 hafta önce

Hibe Desteği Başvuru Süresi Uzatıldı

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe…

1 ay önce

329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı

329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı: 32 Ticari Borçlar hesap grubundaki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına…

1 ay önce

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) Yayımlandı

Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) (daha&helliip;)

2 ay önce

Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi Uzatıldı

Konu: Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi Uzatıldı (daha&helliip;)

2 ay önce