2021 Yılı SGK Eksik Gün Nedenleri

2021 Yılı SGK Eksik Gün Nedenleri

EKSİK GÜN KODU 
1İstirahat
3Disiplin cezası
4Gözaltına alınma
5Tutukluluk
6Kısmi istihdam
7Puantaj kayıtları
8Grev
9Lokavt
10Genel hayatı etkileyen olaylar
11Doğal afet
12Birden fazla
13Diğer Nedenler
15Devamsızlık
16Fesih tarihinde çalışmamış
17Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18Kısa çalışma ödeneği
19Ücretsiz doğum izni
20Ücretsiz yol izni
21Diğer ücretsiz izin
225434 SK ek 76, gm 192
23Yarım Çalışma
24Yarım Çalışma ve Diğer Nedenler
25Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama
26Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu
27Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler
28Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD)
29Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer