2021 Yılı İş Sözleşmesinin Feshi İçin Gerekli Bildirim ( İhbar ) Süreleri ve ve İhbar Tazminatı Tutarları

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

İhbar tazminatı ödenecekse; bu sürenin ücreti de en son alınan brüt ücret tutarı hesabı üzerinden hesaplanır.

İhbar tazminatı hesaplamasında bir hafta 7 gün olarak dikkate alınacaktır.

İhbar tazminatı hesaplamasında öncelikle;

  • Günlük kazanç bulunur. Brüt günlük kazancı tespitten sonra, bildirim süreleri gün sayısına çevrilerek bu kazançla çarpılır.
  • Bulunan kazanç brüt ihbar tazminatıdır. Bu kazanç üzerinde işçinin yıllık kümülatif gelir vergisi matrahının hangi tevkifat dilimine giriyorsa bu tevkifat oranı üzerinde gelir vergisi ve yine brüt kazanç üzerinde damga vergisi kesintisi yapılır.
Hizmet SüresiBildirim Süresiİhbar Tazminatı Tutarı
6 aydan az olan çalışma dönemi için2 hafta2 Haftalık Ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için4 hafta4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için6 hafta6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için8 hafta8 haftalık Ücret

Kaynak: www.Muhasebex.com
(Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır)