2021 Yılı Dava Açma Süreleri

İdari Yargılama Usul Kanunu’na göre “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde

=>  Danıştay’da ve İdare mahkemelerinde 60 gün

=>  Vergi mahkemelerinde  30 gündür.

Dikkat: Uzlaşmanın sağlanamaması halinde tutanağın işletmeciye tebliğ tarihinden itibaren dava açılabilir, bu takdirde dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise dava açma müddeti, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar ve bu sürede ödenmeyen tutarlar imtiyaz sözleşmeleri ve/veya yetkilendirme belgelerinde yer alan hükümler kapsamında takip ve tahsil edilir.

Örneğin : Uzlaşma görüşmeleri sırasında 11 günlük bir süre kalmış ve uzlaşma sağlanamamışsa  bu süre 15 olarak uzatılır.

DAVA AÇMA SÜRELERİ

KONUSUDAVA AÇILACAK MAHKEMEDAVA AÇMA SÜRESİ
Vergi/Ceza İhbarnamesineVergi MahkemesiTebliğden İtibaren 30 Gün İçinde
İtirazi Kayıtla Verilen Beyannameye Ait Tahakkuk FişineVergi MahkemesiTahakkuk Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde
Ödeme EmrineVergi MahkemesiTebliğden İtibaren 15 Gün İçinde
Haciz VarakasınaVergi MahkemesiHaciz Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde
İhtiyati TahakkukaVergi Mahkemesiİhtiyati Tahakkukun Bildirim Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde
İhtiyati HaczeVergi MahkemesiHaciz Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde
İşyeri Kapama KararınaVergi MahkemesiYazının Tebliğinden İtibaren 30 Gün
Temyiz DavasıVergi MahkemesiKararın Tebliğinden İtibaren 30 Gün