2021 Yılı Cenaze Ödeneği (Yardımı)

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı, almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir

Cenaze ödeneği; sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir

Yıllar İtibariyle Cenaze Ödeneği Tutarı Aşağıda Yer Almaktadır.

Yıllar İtibariyle Cenaze Ödeneği Tutarları Tablosu
2021 Yılı Cenaze Ödeneği (Yardımı)918 TL
2020 Yılı Cenaze Ödeneği (Yardımı)801 TL
2019 Yılı Cenaze Ödeneği (Yardımı)716 TL
2018 Yılı Cenaze Ödeneği (Yardımı)595 TL

Kaynak: www.Muhasebex.com
(Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır)