2021 Yılı Birinci ve İkinci Sınıf Tüccarlarda Sınıf Değiştirme

2021 Yılında Uygulanacak Sınıf Değiştirme Hadleri 

=> Alış tutarı 300.000 TL
=> Satış tutarı 400.000 TL
=> Yıllık gayrisafi iş hasılatı 150.000 TL
=> İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 300.000 TL

2020 Yılında Uygulanacak Sınıf Değiştirme Hadleri 

=> Alış tutarı 280.000 TL
=> Satış tutarı 390.000 TL
=> Yıllık gayrisafi iş hasılatı 140.000 TL
=> İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 280.000 TL

2019 Yılında Uygulanacak Sınıf Değiştirme Hadleri 

=> Alış tutarı 230.000 TL
=> Satış tutarı 320.000 TL
=> Yıllık gayrisafi iş hasılatı 120.000 TL
=> İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000 TL

2018 Yılında Uygulanacak Sınıf Değiştirme Hadleri 

=> Alış tutarı ………………… ……….190.000 TL
=> Satış tutarı ……………… ………….260.000 TL
=> Yıllık gayrisafi iş hasılatı ………….100.000 TL
=> İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı….190.000 TL

II. Sınıftan I. Sınıfa Geçiş

  • Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20’yi aşan oranda fazla olması.
  • Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20’ye kadar fazlalık göstermesi.

I. Sınıftan II. Sınıfa Geçiş

  • Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20’yi aşan oranda düşük olması.
  • Arka arkaya üç dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20’ye kadar düşüklük göstermesi.

Sınıf Değiştirme İle İlgili Örnekler

Örnek 1. Birinci sınıfa tabi bir mükellefin bir iş dönemindeki iş hacmi VUK’nun 177. maddesinde belirtilen hadlere kıyasla %15 oranında düşüklük göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.

Bir hesap dönemindeki iş hacimlerindeki düşüklükten hareketle ikinci sınıfa geçişle ilgili olarak %20’yi aşan ölçüde düşüklük olması şartı konulmuştur. Örnekteki mükellefin iş hacmi %15 oranında düşüklük gösterdiği için ikinci sınıfa geçilmesi söz konusu olmamaktadır.

Örnek 2. Birinci sınıfa tabi bir mükellefin iş hacmi izleyen üç hesap döneminden birinci dönemde %5, ikinci dönemde %7 ve üçüncü dönemde %11 oranında düşüş göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.

Bu durumda birbirini izleyen üç hesap döneminde %20’ye kadar bir düşüş olduğundan ikinci sınıfa geçilebilecektir.

Örnek 3. İkinci sınıfa tabi bir mükellefin bir hesap dönemindeki iş hacmi VUK’nun 177. maddesinde belirtilen hadlere kıyasla %25 oranında artış göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.

Bir hesap dönemindeki iş hacimlerindeki artıştan hareketle birinci sınıfa geçişle ilgili olarak %20’yi aşan ölçüde artış olması şartı konulmuştur. Örnekteki mükellefin iş hacmi %25 oranında artış gösterdiği için ikinci sınıfa geçilmesi söz konusu olmaktadır.

Örnek 4. İkinci sınıfa tabi bir mükellefin iş hacmi birinci yılda %10 oranında ve izleyen yılda %14 oranında artış göstermiştir. Sınıf değişikliği bakımından mükellefin durumunu inceleyiniz.

Bu durumda birbirini izleyen iki hesap döneminde %20’yi aşan oranda artış olduğundan birinci sınıfa geçilmesi gerekmektedir.