2021 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli

Basit usule  tabi olmanın genel şartları şunlardır

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocuklar, namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz).

2.  İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde  (2021 yılı için 12.000 TL) – , diğer yerlerde  (2021 yılı için 7.600 TL) aşmamak.

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak.

2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı

2021 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde12.000 TL
Diğer Yerlerde7.600 TL

*****

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı

2020 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde11.000 TL 
Diğer Yerlerde7.000 TL

*****

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı

2019 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde9.000 TL 
Diğer Yerlerde6.000 TL

*****

2018 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde7.400 TL 
Diğer Yerlerde4.900 TL

*****

2017 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde6.500 TL
Diğer Yerlerde4.300 TL

*****

2016 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde6.300 TL
Diğer Yerlerde4.200 TL

*****

2015 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde6.000 TL
Diğer Yerlerde4.000 TL

*****

2014 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde5.500 TL
Diğer Yerlerde3.800 TL

*****

2013 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde5.300 TL
Diğer Yerlerde3.700 TL