Kategoriler: Genel

VUK ve TTK’ YA Göre Tutulması Zorunlu Defterler

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin

1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

 • a)-Yevmiye Defteri
 • b)-Defteri Kebir
 • c)-Envanter Defteri

2)-Kollektif ve Komandit Şirketler

 • a)-Yevmiye Defteri
 • b)-Defteri Kebir
 • c)-Envanter Defteri
 • d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

 • a)-İşletme Defteri

Mükellefler ister Ticaret odasına ister Esnaf odasına kayıtlı olsun işletme defteri tutmaya devam edeceklerdir.

4)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

 • a)-Serbest Meslek Kazanç Defteri

5) Yukarıda sayılanlar dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanununu hükümlerine göre  ihtiyaç halinde tutulması gereken diğer defterler ise şunlardır: İmalat defteri, kombine imalatta imalat defteri, bitim işleri defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri, ambar defteri ve çiftçi işletme defteri.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin

Anonim Şirketler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

 • ​Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir (Büyük Defter)
 • Envanter Defteri
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri
 • Pay Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 • Damga Vergisi Defteri (Sürekli mükellefiyeti olanlar ile Anonim Şirketler)

Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve  müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde  belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı  yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Limited Şirketler

 • ​Yevmiye Defteri
 • Defteri Kebir
 • Envanter Defteri
 • Pay Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 • Müdürler Kurulu Karar Defteri (Zorunlu değil)
 • Damga Vergisi Defteri (Sürekli mükellefiyeti olanlar)

Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar  defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve  müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir.

Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve  müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde  belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı  yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Limited Şirket Müdürler Kurulu Defteri Hakkında Açıklama

(Bu defterin tutulması zorunlu değildir. Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited  şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek  zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile  ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine  kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler  kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere  yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur (Karar tarihi, karar sayısı, toplantıda hazır bulunanlar, kararın içeriği, üyelerin imzaları). Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmelerinin Tutacağı Defterler

 • a) Yevmiye Defteri
 • b) Defteri Kebir
 • c) Envanter Defteri

Kooperatiflerin Tutacağı Defterler

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.

 • a )Yevmiye Defteri
 • b) Defter-i Kebir
 • c) Envanter Defteri
 • d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 • e) Yönetim Kurulu Karar Defteri
 • f) Pay Defteri

Son güncelleme 8 Şubat 2019 14:52

Paylaş

En Yeniler

Varlık Barışı’nın Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.… Devamını Oku

3 saat Önce

İşten Atılan İşçiye Günde 2 Saat Yeni İş Arama İzni

İşçilerin, işten atıldıklarında veya kendileri işten ayrılacakları zaman ihbar süresi içinde yeni iş arama izni hakkı bulunuyor. İşçi bu izni… Devamını Oku

3 saat Önce

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır? Ölüm Aylığı Kimlere Verilir? Ölüm Aylığı Neden Kesilir?

Sigortalı eşi veya anne-babası vefat eden vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen şartlara uygunluk göstermeleri durumunda ölüm aylığı talep edebiliyor. Ancak bazı… Devamını Oku

3 saat Önce

İki Yıl Erken Emeklilik Hakkı!

Doğum Borçlanması Hakkında Her Şey (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

Kıdem Tazminatı ve Sosyal Yardımlarda Temmuz Artışı

Bilindiği üzere, iki yılda bir yapılan toplu sözleşme gereği, devlet memuru aylıklarına ocak-haziran enflasyon farkı ile birlikte temmuz ayında yüzde 6.02… Devamını Oku

1 gün Önce

Gurbetçiler! Ucuz Borçlanma Ve Erken Emeklilik Fırsatı Kaçmadan Acele Edin…

Geçen hafta hükûmet tarafından “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adı altında yeni bir "Torba Kanun"un… Devamını Oku

1 gün Önce