Kategoriler: Genel

Vergi Karnesi

Karne mecburiyeti

Aşağıda yazılı olanlar vergi karnesi almaya mecburdurlar

1. Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler; (…)

2. Gelir Vergisi Kanununa göre indirimden faydalanmak isteyenler;

3. Aşağıda sayılan kazanç ve iratları elde edenler (İstisna ve muafiyetlerden faydalananlar dahil)

  • Ticarî kazançlar,
  • Ziraî kazançlar,
  • Ücretler,
  • Serbest meslek kazançları,
  • Gayrimenkul sermaye iratları,
  • Menkul sermaye iratları,
  • Diğer kazanç ve iratlar.

Durumu yukarıdaki şartların birden fazlasına girse bile, bir mükellef tek vergi karnesi alır

Karne alınması

Mükellefler vergi karnelerinin kendileri tarafından yazılması gereken kısımlarını doldurduktan sonra, vergi bakımından durumlarını kayıt ve tescil ve karneye işaret ettirmek üzere, bunları bağlı oldukları vergi dairesine ibraz ederler.

Mükellefiyete müessir olacak değişiklikler de yukarıki esaslara göre karneye işaret ettirilir.

Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler mükelleflerin doldurdukları karneyi vergi dairesine ibraz etmeleri veya değişikliği karneye işaret ettirmeleri süresi işe başladıkları veya değişikliğin vukubulduğu tarihten başlıyarak bir aydır.

Gelir Vergisi Kanununa göre indirimlerin uygulanmasında, karnedeki kayıtlar, bunların vergi dairesine tescil ettirildiği tarihten evvelki zamanlar için nazara alınmaz.

Hüviyet tasdiki

Gelir Vergisinden indirimlerden faydalanabilmek için karne almak mecburiyetinde olanlar, medeni hal ve aile durumu hakkında vergi karnesine yazılmış olan bilgiler ve bunlarda vaki olan değişiklikler mükellefin ikamet ettiği veya çalıştığı mahallenin muhtarına tasdik ettirilir.

Buna imkan olmayan hallerde mükellefin karneye yazdığı bilgilerin doğruluğu idari tahkikatla tespit olunur ve karnenin tescili tahkikat neticesinde yapılır.

Doğruluk Sorumluluğu

Vergi karnelerine yazdıkları bilgilerin doğruluğundan mükellefler; iş verenler tarafından bu karnelere ilave olunan kayıtlardan da iş verenler sorumludur.

Karnesiz hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu

Kazançları basit usulde tesbit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü (…)  kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında çalışan hizmet erbabının, kanunun tayin ettiği süre içinde karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet edilmediği takdirde:

a) Zamanında   karne   almamış   veya  vergisini  tarh   ettirmemiş   olan  hizmet  erbabının  vergisi  iş veren kimse adına tarh edilir ve vergi cezası da aynı kimse  adına kesilerek ondan tahsili olunur. Bu fıkra hükmüne göre tarh edilen vergi ve kesilen ceza, iş verene birer ihbarname ile tebliğ edilir. Kullanılacak ihbarnamelerin şeklini ve muhteviyatını Maliye Bakanlığı tayin eder.

Karnesiz tesbit edilen şahsa karnesi verilir ve vergisinin ödendiği karneye yazılır.

b) Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh  ettirmiş olan hizmet erbabının zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı, yanında çalıştığı tesbit edilen iş verenden tahsil olunur.

İş verenler, yukarıki hükümlere göre ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.

Karnelerin şekli, resim ve harçlardan muaf olduğu

Vergi karnesinin şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.

Gerek karneler, gerek bunların ihtiva ettiği kayıtlar hiçbir resme ve harca tabi değildir.

Son güncelleme 8 Şubat 2019 14:52

Paylaş

En Yeniler

Kamunun Hizmet Alım ve Yapım İşlerinde Belge Şartı

"Tehlikeli" ve "çok tehlikeli" işler grubunda bulunan 117 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlar, artık kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde çalıştırılmayacak… Devamını Oku

4 dakika Önce

Üretim Yaptığımız Ürünlerin Paketlemesinde Kullandığımız Poşetler İçin Poşet Beyannamesi Verecekmiyiz?

Soru: Ayakkabı, terlik vb ürünlerinin üretimini yapmaktayız. Bu ürünleri önce 12 adet olacak şekilde poşetliyoruz. Sonra poşetlediğimiz ürünleri kutulayıp toptancılara… Devamını Oku

4 saat Önce

Askerliğinizin 320 Gününü Borçlanıp 58 Yaşınızı Dolduracaksınız

Soru: 11 Mart 1978 doğumluyum. E-Devlet’te ilk sigorta başlangıcım, 12 Eylül 1994 staj başlangıcım. 10 Ekim 1998 tarihi de askerlik başlangıcım.… Devamını Oku

4 saat Önce

Hem Çift Maaş Hem Erken Emeklilik

Yeni reform paketinde yer alan “tamamlayıcı emeklilik” çalışanlara çifte maaş imkânı sağlayacak. Çalışırken yapılan tasarruflar emeklilikte geri dönecek. Üstelik daha… Devamını Oku

5 saat Önce

OSGB Ortağı Olmam İlave Ödememe Engel Olur Mu?

Emekli Sandığından pratisyen hekim olarak 2014’de emekli oldum. Bir OSGB’ye ortak olarak aynı OSGB’de işyeri hekimi olarak çalışmak istiyorum. Bu… Devamını Oku

5 saat Önce

Evde Engelli Bakana 1305 TL Aylık Maaş

Değerli okurlar, bugün kimlere evde bakım aylığı bağlanır, bakım aylığı şartları nelerdir, nereye başvuru yapılır ve bakım aylığı kaç liradır… Devamını Oku

5 saat Önce