Kategoriler: Muhasebex ( Özel )

Vergi Cezasından Kurtulmanın Yolları

Bu bugün vergi cezalarından kurtulma yollarından bahsedeceğim.

İndirim

Vergi sisteminde en çok karşılaşılan cezalardan birisi vergi ziyaı cezasıdır

Vergi ziyaı VUK 341 maddesine göre ;vergi ziyaı verginin mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi şeklinde tanımlanmıştır.

Vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde mükellef veya sorumlu hakkında ziya uğratılan verginin 1 katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir

Eğer vergi ziyaı vuk 359 maddesinde yazan kaçakÇılık fiilleri sebebiyet verilmesi halinde bu ceza 3 kat bu fiillere iştirak edenlere ise 1 katı ceza uygulanır.

Ancak, vergi ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, vergi dairesine bir dilekçe ile başvurursanız ve vergi ile cezayı vadesinde ödeyeceğinizi bir dilekçe ile bildirirseniz vergi ziyaı cezasının yarısı indirebilirsiz. Daha sonra kesilecek vergi ziyaı cezalarında ise cezanın 1/3’ü indirebilirsiniz.

Eğer usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile karşı karşıya kalırsanız yine vergi dairesine başvurur ve vergi ile cezayı vadesinde ödeyeceğinizi bir dilekçe ile bildirirseniz 1/3’ünü indirmeniz mümkün.

Pişmanlık

Yalnızca beyana dayalı vergilerde ( beyanname verilmesi gereken ) ancak beyanname verme ödevini yerine getirmediğiniz için vergi ziyaı cezası yemişseniz pişmanlık dilekçesi ile vergi ziyaı cezasının tamamından kurtulabilirsiniz . Sadece vergi ziyaı cezasında uygulandığını  usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında uygulanmadığınızı bilmenizi isterim

Pişmanlıktan yararlanmak için bazı şartlar yer almakta Bunlar ;

  • İlgili makama durumu kendiliğinizden dilekçe ile haber vermeniz gerekli.
  • Haber verdiğiniz tarihten önce bir başkası tarafından ihbar edilmemiş olmalısınız.
  • Haber verme dilekçesini herhangi bir vergi incelemesine başlanmadan önce vermeniz gerekli.
  • Hiç verilmemiş veya eksik verilmiş vergi beyannamelerini, haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde vermeli veya düzeltmelisiniz.
  • Haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergileri gecikme zammıyla birlikte 15 gün içinde ödemelisiniz.

Uzlaşma

İdare ile masaya oturup el sıkışarak cezanın büyük bölümünden kurtulabilirsiniz.

Mükellef, vergi incelemesi bitmeden önce sonuçlanma aşamasında, vergi ceza ihbarnameleri tebliğ edilmeden tarhiyat öncesi uzlaşma yapabilir.

Veya vergi ceza ihbarnameleri tebliğ edildikten sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilebilir.

Uzlaşma sonucunda, dosyanın durumuna ve mükellefin haklılığına göre vergi ve cezada indirim yapılıyor. Yapılacak indirim oranı tamamen uzlaşma komisyonunun inisiyatifinde.

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )

Son güncelleme 6 Aralık 2018 13:58

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

4 saat Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

4 saat Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

4 saat Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce