Kategoriler: Muhasebex ( Özel )

Üç Aylık Ücret Desteği

22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN yayımlanmıştır.

Bu kanunun 8.Maddesi ile  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 19. Maddesine ek fıkra eklenmiştir. Bu değişlikten sonra işverenlere prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için ücret desteği de sağlanacaktır

İşverenlerin 2018’de en az işçi çalıştırdıkları aydaki çalışan sayısına ilave olarak 2019 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarında sağlayacakları ilave istihdam için 3 ay süreyle ücret desteği sağlanacaktır. Söz konusu teşvikten yararlanan işverenlerden bu kişileri 3 ayın sonunda 6 ay istihdam ettirmesi gerekir.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, 

– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

– 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar: 

-Özel sektör işverenine ait olması,

-Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

gerekmektedir. 

Destek tutarı

– 01.02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işverenlere aylık net asgari ücret düzeyinde (2.020,90 TL)destek sağlanmaktadır.

-Ücret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim borçlarından mahsup edilmesi, işverene ödeme yapılmaması şeklinde uygulanacaktır.

Son güncelleme 29 Mart 2019 19:40

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

20 saat Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

20 saat Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

20 saat Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce