Kategoriler: Genel

Tüzel Kişilerde Ticaret Unvanı

Kollektif Şirketin Ticaret Unvanı

Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin ad ve soyadı ile şirketi ve türünü gösteren ibareden oluşur . Ad ve soyadı birlikte bulunmalı ve kısaltılmadan yazılmalıdır.

Örneğin :  Ahmet Özkan Kollektif Şirketi’

Veya ek takılarak Ahmet Özkan  ve Ortakları Kollektif Ortaklığı

Komandit Şirketin Ticaret Unvanı

Adi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadı ile şirketi ve türünü gösteren ibareden olu­şur  Ad ve soyadı birlikte bulunmalı ve kısaltılmadan yazılmalıdır.

Örne­ğin : Ali Uygun Adi Komandit Şirketi veya Ali Uyar Paylı Komandit Şir­keti

Veya ek kullanılmak suretiyle Ali Güvenç Turizm Sermayesi Paylara Bö­lünmüş Komandit Ortaklığı gibi.

Komandit şirketin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadla­rı veya ticaret unvanları bulunamaz . Yasağa rağmen bir komanditer or­tağın ad ve soyadının veya ticaret unvanının komandit şirket unvanında yer almasıı halinde, o kişi, üçüncü kişilere karşı, artık komandite ortak gibi sınırsız sorum­lu sayılır

Anonim Şirketin Ticaret Unvanı

Anonim şirket, işletme konusu gösterilmek şartıyla unvanlarını serbestçe belirleyebilir . Bu şirketlerin ticaret unvanlarında “anonim şirket’ ibaresinin bulunma­sı zorunludur.

Örneğin: ABC Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi veya Tata İnşaat ve Taahhüt Anonim Ortaklığı gibi

Şirket türünü gösteren ibare “AŞ.” veya “AO.” şeklinde kısaltılarak yazılabilir.

Ancak bu şirketlerin ticaret unvanlarında gerçek bir kişinin ad ve soyadı bulundu­ğu taktirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kı­saltma yapılarak yazılamaz

Buna göre, “Nebi Karakoç Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” şeklinde açık yazılmalıdır.

Mevzuatta bazı anonim şirket tipleri için özel unvan düzenlemeleri getirilmiştir.

Örneğin, holding niteliğini haiz anonim şirketlerin unvanlarında “holding’ ibaresi­ne;

yatırım ortaklığı niteliğindeki anonim şirketlerin unvanlarında “yatırım ortaklı­ğı” ibaresine;

umumi mağazacılık faaliyeti ile uğraşan anonim şirketlerin unvanla­rında “umumi mağazacılık’ ibaresine;

varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracı ve halka arzı amacıyla kurulan anonim şirket niteliğini haiz genel finans ortaklıkları­nın unvanlarında “genelfinans ortaklığı ibaresine yer verilmesi zorunludur. Belir­tilen ibareler şirketin işletme konusunu göstermektedir.

Limited Şirketin Ticaret Unvanı

Limited şirket, işletme konusu gösterilmek  şartıyla, ticaret unvanlarını serbestçe belirleyebilir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında “limited  şirket” kelimesinin bulunması zorunlu­dur.

Örneğin: Taf Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi veya Arar İnşaat ve Taahhüt Limited Ortaklığı gibi.

Şirket türünü gösteren ibare “Ltd.Şti.” veya “Ltd.O.” şeklinde kısaltılarak yazıla­bilir. Ancak bu şirketlerin ticaret unvanlarında gerçek bir kişinin ad ve soyadı bu­lunduğu taktirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şe­kilde kısaltma yapılarak yazılamaz .

Örneğin, Ahmet Korur Gıda ve İh­tiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Ortaklığı şeklinde açık yazılmalıdır.

Kooperatifin Ticaret Unvanı

Kooperatif, işletme konusu gösterilmek  kaydıyla, ticaret unvanlarını serbestçe belirleyebilir . Bu şirketlerin ticaret unvanlarında “kooperatif” kelimesinin bulunması zorunludur.

Örneğin, “Sema Yapı Kooperatif Ortaklığı” veya “Konya Pancar Ekicileri Koopera­tifi” gibi.

Şirket türünü gösteren ibare “Koop.”, “Koop.O” veya “Koop.Şti.” şeklinde kısal­tılarak yazılabilir. Ancak bu şirketlerin ticaret unvanlarında gerçek bir kişinin ad ve soyadı bulunduğu taktirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya baş­ka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz

Örneğin, Ali İncedere Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Kooperatifi şeklinde açık yazılmalıdır.

Kooperatif ile üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez

Örneğin, Anayasa Mahkemesi Üyeleri Yapı Koop., Yargıtay Üyeleri Tüketim Koop. gibi unvan belirlenemez.

Sınırlı sorumluluk esasının benimsenmiş olduğunu gösteren ibarelerin (sınırlı sorumlu) veya kısaltmaların (S.S.) unvana eklenmesi zorunlu değildir. Bu ibare is­teğe bağlı olarak kullanılabilir.

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:39

En Yeniler

Kamunun Hizmet Alım ve Yapım İşlerinde Belge Şartı

"Tehlikeli" ve "çok tehlikeli" işler grubunda bulunan 117 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlar, artık kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde çalıştırılmayacak… Devamını Oku

2 dakika Önce

Üretim Yaptığımız Ürünlerin Paketlemesinde Kullandığımız Poşetler İçin Poşet Beyannamesi Verecekmiyiz?

Soru: Ayakkabı, terlik vb ürünlerinin üretimini yapmaktayız. Bu ürünleri önce 12 adet olacak şekilde poşetliyoruz. Sonra poşetlediğimiz ürünleri kutulayıp toptancılara… Devamını Oku

4 saat Önce

Askerliğinizin 320 Gününü Borçlanıp 58 Yaşınızı Dolduracaksınız

Soru: 11 Mart 1978 doğumluyum. E-Devlet’te ilk sigorta başlangıcım, 12 Eylül 1994 staj başlangıcım. 10 Ekim 1998 tarihi de askerlik başlangıcım.… Devamını Oku

4 saat Önce

Hem Çift Maaş Hem Erken Emeklilik

Yeni reform paketinde yer alan “tamamlayıcı emeklilik” çalışanlara çifte maaş imkânı sağlayacak. Çalışırken yapılan tasarruflar emeklilikte geri dönecek. Üstelik daha… Devamını Oku

5 saat Önce

OSGB Ortağı Olmam İlave Ödememe Engel Olur Mu?

Emekli Sandığından pratisyen hekim olarak 2014’de emekli oldum. Bir OSGB’ye ortak olarak aynı OSGB’de işyeri hekimi olarak çalışmak istiyorum. Bu… Devamını Oku

5 saat Önce

Evde Engelli Bakana 1305 TL Aylık Maaş

Değerli okurlar, bugün kimlere evde bakım aylığı bağlanır, bakım aylığı şartları nelerdir, nereye başvuru yapılır ve bakım aylığı kaç liradır… Devamını Oku

5 saat Önce