Kategoriler: Genel

Ticari İşletmenin Unsurları

Ticari işletme niteliği bu unsurların bir araya gelmesiyle kendiliğinden kazanı­lır.Herhangi birinin kaybedilmesiyle de yine kendiliğinden kaybedilir.

Gerek ka­zanma ve gerek kaybetme için ayrıca şekli bir işlemde bulunulmasına; örneğin ti­caret siciline tescil, ticaret odasına veya vergi dairesine kaydolma veya bunlardan silinme gibi işlemlere gerek yoktur

Ticari İşletmenin Unsurları

  • İktisadi faaliyet
  • Devamlılık
  • Bağımsızlık
  • Kapasite

İktisadi Faaliyet

Faaliyetin iktisadi olması, işletme faaliyetine girişilirken gelir sağlamanın hedef edinilmesini ifade eder. Gelir sağlamayı hedeflemeyen hayri, sportif, kültürel, ilmi ve diğer değişik amaçlarla yürütülen faaliyetler iktisadi değildir. Örneğin, kamyo­nuyla inşa halindeki hayır kuruluşlarına karşılıksız olarak kum çeken kişinin faali­yeti iktisadi nitelikte değildir

Devamlılık

Devamlılık, faaliyetin teşkilatlanmış bir sanat haline getirilmesini, profesyonelce yürütülmesini de ifade eder

Bağımsızlık

Bağımsızlık, işletmenin hem iç hem de dış ilişkide, başka bir işletmenin irade ve işlemine bağlı olmaksızın işlemler yapabilmesidir. Bağımsız nitelikte olmayan işlet­meler ticari işletme sayılmazlar. Örneğin; şubeler, mal depolanan yerler, otomobil servisleri içinde bulunan tamir atölyeleri, ticari temsilci ve ticari vekiller bağımsız değildir.

Kapasite

Bu unsur iki farklı kanun hükmünün birlikte yorumlanmasından ortaya çıkmaktadır. Bunla­rın ilki; konuyu doğrudan ele alarak ticari işletmeyi tanımlayan hükümdür. Hüküm, ticari işletmenin varlığı için esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamanın hedeflenmiş olmasını aramaktadır. Hükme göre, ticari iş­letme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak kararna­mede gösterilecektir. İkinci kanuni düzenleme ise, doğrudan esnafı tanımlarken, karşıt kavramı ile taciri ve ticari işletmeyi tanımlayan  hükmüdür. Bu hükme göre: “İster gezici olsun ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri  çıkarılacak kararnamede göste­rilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır”.

Kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, kapasite unsurunun varlığı için iki şartın birlikte gerçekleşmesinin gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Şartlardan sa­dece birinin varlığı halinde kapasite unsurundan söz edilemez.

Belirtilen şartlar şunlardır:

  • Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak kararnamede öngörülen sınırın aşılması he­deflenmiş olmalıdır. Sınırı aşan düzeyde gelirin elde edilmiş olması şart de­ğildir. Belirtilen geliri sağlamanın hedeflenmiş olması şartın gerçekleşmesi için yeterlidir.
  • İktisadi faaliyet, bedeni çalışmadan çok sermayeye dayanmalıdır.

Sermaye, sadece parayı değil, paraya dönüştürülebilen her türlü değeri ifade eder.

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:39

Paylaş

En Yeniler

İkinci El Otoda KDV Sorunu Çözüldü

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar. (daha&helliip;) Devamını Oku

58 dakika Önce

Bakan Albayrak KDV Uyuşmazlığında Müjdeyi Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.… Devamını Oku

1 gün Önce

Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım.  (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

ÖTV ve KDV İndirimi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

Şirket Ortaklarının ‘Sigorta’sı

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekmektedir. Anonim şirketin bütün ortakları değil, yalnızca yönetim… Devamını Oku

2 gün Önce

Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Talebi

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,… Devamını Oku

3 gün Önce