Kategoriler: Genel

Ticari İşletmelerde Merkez-Şube İlişkisinin Hukuki Sonuçları

Şubeler bağımsız ticari işletme olmadıkları ve merkez işletmeye bağlı olarak faali­yet yürüttükleri için merkez işletmenin kaderini paylaşırlar.

Bununla birlikte, ka­nun koyucu merkez-şube ayırımına birtakım hukuki sonuçlar bağlamıştır.

Bunlar şu şekilde listenelebilir:

Şubelerin bulundukları yer, ticaret siciline tescil edilir. Şubeye ilişkin tescil tale­bi şubenin açıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde yerine getirilmelidir

Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, merkezin bağlı olduğu sicile geçirilen kayıtlar şubenin bağlı bulunduğu sicile de kaydedilir.

Şubeler, merkezin ticaret unvanını şube olduklarını belirterek kullanmak zo­rundadır. Örneğin: “TC. Ziraat Bankası AŞ. Kızılay Şubesi” gibi. Unvana ek yapı­labilir Tacir şube için kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına ataca­ğı imzayı notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürüne vermelidir. Tacirin tüzel ki­şi olması halinde, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmelidir

Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda dava, merkezin bulunduğu yerde açılabileceği gibi ilgili şubenin bulunduğu yerde de açılabilir

Şube ile yapılan bir işlemden kaynaklanmış olsa bile, iflas yoluyla takip ancak merkezin bulunduğu yerde yapı­labilir ve iflas davası da ancak merkezin bulunduğu yerde açılabilir

Bir şubenin yapmış olduğu işlemler nedeniyle, başka bir şubenin bulunduğu yerde dava açılamaz.

Şubeler bulundukları yerdeki ticaret veya sanayi odalarına kaydolmak ve oda aidatı ödemek zorundadır

Muhatabın birden fazla şubesi olup da ciro, muhatap şubeden başka bir şube üzerine yazılmış ise muhatap lehindeki ciro makbuz hükmünde değildir

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi ülke kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bu­lunan tam yetkili bir ticari temsilci atanır. Ticari işletmenin birden çok şubesi var­sa ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gi­bi tescil olunur Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türki­ye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttı

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:39

Paylaş

En Yeniler

İkinci El Otoda KDV Sorunu Çözüldü

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar. (daha&helliip;) Devamını Oku

4 saat Önce

Bakan Albayrak KDV Uyuşmazlığında Müjdeyi Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.… Devamını Oku

1 gün Önce

Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım.  (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

ÖTV ve KDV İndirimi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

Şirket Ortaklarının ‘Sigorta’sı

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekmektedir. Anonim şirketin bütün ortakları değil, yalnızca yönetim… Devamını Oku

2 gün Önce

Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Talebi

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,… Devamını Oku

3 gün Önce