Kategoriler: Genel

Ticari Hükümler

Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hükümler ticaridir. Hükmün sadece Ti­caret Kanunu’nda yer alması onun ticari nitelik kazanması için yeterlidir; ayrıca bir ticari işletmeyle veya tacirle ilgili olması gerekmez. Bu hükümlere ticarilik niteliğini kazandıran işlemin tarafı veya konusu değil, bunların bizzat Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olmasıdır.

Bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin Ticaret Kanunu dışındaki kanunlarda yazılı özel hükümler de ticaridir. Aslında ticari nitelikte ol­mayan bu hükümler, bir ticari işletmeyle ilgili oldukları taktirde, ticari hüküm vas­fını kazanacaklardır.

Ticari Hükümlerin Uygulanma Sırası

Hükme göre, tica­ri hükümlerin uygulanma sırası şu şekilde olmalıdır:

  • Emredici Hükümler
  • Sözleşme Hükümleri
  • Yedek Ticari Hükümler
  • Ticari Örf ve Adet
  • Ticari Teamül
  • Genel Hükümler

Emredici Hükümler

Bir olaya veya bir işe, adi olsun ticari olsun en başta uygulanacak hükümler emre­dici hükümlerdir. Bunlara, sadece Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olan hüküm­ler değil, diğer kanunlarda yer alan emredici hükümler ve hatta emredici nitelikli ticari örf ve adet dahi dahildir.

Sözleşme Hükümleri

Taraflar arasındaki bir ticari uyuşmazlığa, emre­dici hükümlerden hemen sonra tarafların konuya ilişkin iradesini ortaya koyan ve emredici hükümlere aykırı olmayan sözleşme hükümlerinin uygulanması gerekli­dir.

Yedek Ticari Hükümler

Buradaki ticari hükümler, tamamlayıcı ve yorumlayıcı nitelikte olan ticari hüküm­lerdir. Bu hükümler, ancak sözleşmede ihtilafa uygulanacak hüküm bulunmaması halinde uygulanırlar.

Ticari Örf ve Adet

Uyuşmazlığa uygulanacak yazılı ticari kuralın bulunmaması halinde hâkim, ticari örf ve adeti nazara alır. Uzun zamandır uygulana gelen ve ona uyulmasının zorun­lu olduğu şeklinde halkta genel bir inanış oluşan, yazılı olmayan ticari uygulama­lar ticari örf ve adeti oluşturur. Örneğin, ticari işlerde tacirin faturanın altını kapa­tarak imzalaması o fatura bedelinin peşin ödendiğine, imzanın faturanın üst kısmı­na atılması ise bu satışın veresiye satış olduğuna karine teşkil etmektedir.

Ticari Teamül

Ticari teamül, uzun zamandır uygulanmakla birlikte, buna uyulmasının zorunlu ol­duğu yolunda henüz yaygın kanaat meydana gelmemiş olan ticari uygulamadır. Ticari teamül, örf ve adet kuralı haline gelmedikçe hâkim tarafından hükme esas alınamaz. Ancak, kanunda teamülün hükme esas alınabileceğine dair özel bir hü­küm bulunması halinde, örf ve adet kuralı haline gelmemiş teamül dahi hükme esas alınabilir

Genel Hükümler

Uyuşmazlığa uygulanacak ticari hüküm bulunmaması halinde, genel hükümler uy­gulanır.

SONUÇ OLARAK :

Ticari işlerde uyuşmazlık halinde hakim önce emredici hükümlere ( hukuk kurallarına, kanunlara vb ) bakılır bir sonuç çıkarılamaz veya açıklayıcı değilse o zaman sözleşme hükümlerine bakılır.Ve yukarıdaki sırayı takip eder. Sıranın takip edilmemesi kararın usulsüz verilmesinden başka bişey değildir. Bu nedenle zarara uygayan kişi kararın bozulmasını talep edebilir..

Örneğin ; Tacirler arasında çıkan uyuzmazlıkta emredici hüküm bulunmazsa ve aralarında sözleşme varsa hakim sözleşmeye bakmak zorundadır. Hakim sözleşmeyi dikkate almaz Ticari örf ve adete göre karar verirse zarara uygulayan kişi kararın bozulmasını isteyebilir.

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:39

Paylaş

En Yeniler

İkinci El Otoda KDV Sorunu Çözüldü

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 saat Önce

Bakan Albayrak KDV Uyuşmazlığında Müjdeyi Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.… Devamını Oku

1 gün Önce

Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım.  (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

ÖTV ve KDV İndirimi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

Şirket Ortaklarının ‘Sigorta’sı

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekmektedir. Anonim şirketin bütün ortakları değil, yalnızca yönetim… Devamını Oku

2 gün Önce

Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Talebi

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,… Devamını Oku

3 gün Önce