Kategoriler: Genel

Taşıma işletmelerine Ait Belgeler

1. Taşıma İrsaliyesi

Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığında yük (eşya, mal) taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri bir belgedir.

Taşıma Senedi: Eşya taşınmasında gönderen tarafından düzenlenip imzalanarak taşıyana verilen kıymetli evrak niteliğindeki bir belge.
Kendisine ait vasıta ile kendi eşyasını taşıyanlar için taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerekmez. Çünkü taşıma irsaliyesi, mal sirkülasyonunun izlenmesi ile ilgili değil, ücret karşılığında eşya taşıyanların izlenmesi ile ilgili bir belgedir. Taşınan eşyanın ticari mal olması veya olmamasının önemi yoktur. Önemli olan malın ücret karşılığında taşınmasıdır.

Taşıma irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler

 • Taşıma irsaliyesi ibaresi,
 • Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
 • Taşıma irsaliyesinin düzenlenme tarihi, seri numarası ve sıra nosu
 • Malın cinsi ve miktarı (malın cinsinin açıkça belli olmadığı hâllerde, sadece balya, kasa, sandık gibi kaydedilmesi yeterlidir.)
 • Taşıma İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Malı gönderenin adı soyadı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Alıcının (müşterinin ) adı soyadı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Mükellefin diğer iş yerine veya taşınmak üzere bir alıcıya gönderdiği hallerde malın kime ve nereye gönderildiği,
 • Aracın sürücüsünün adı soyadı ve aracın plaka numarası,
 • Alınan taşıma ücretinin tutarı

Taşıma irsaliyesinin uygulama alanları

Taşıma irsaliyesi üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası taşımayı yaptıranda, bir nüshası eşyayı taşıyanda, bir nüshası da taşıma irsaliyesini düzenlemekle görevli nakliyeci işletme sahibinde kalır. Taşıma irsaliyesine eklenecek listede, taşıma irsaliyesinin seri ve sıra numarası, göndericinin adı-soyadı, unvanı, gönderinin cinsi ve miktarı (adet, ağırlık vb.), alıcının adısoyadı ve gönderinin varış merkezi ile ücreti yer alacaktır.

Uygulamada nakliyat ambarları sevk irsaliyeleri farklı olan malları aynı taşıtla taşıyabilirler. Bu nedenle nakliyat ambarları yandaki belgeyi düzenlemek zorundadırlar. Belge müteselsil seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilen üç nüsha olarak düzenleyeceklerdir. Fişin bir nüshası malı taşıttırana, bir nüshası malı taşıyan aracın sürücüsüne verilir ve bir nüshası da nakliyat ambarlarında saklanır. Fişin taşıttıran nezdinde kalan nüshası, taşıma irsaliyesi örneği yerine geçer. Bir taşıtla sadece bir kişiye ait malın ambar girişi yapılmadan taşınması hâlinde ise ambar tesellüm fişi düzenlenmesine gerek bulunmayıp, sadece taşıma irsaliyesi ve malı taşınan veya malı taşıttıran tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir.

Taşıma irsaliyesinin düzenlenmesi

Taşıma irsaliyeleri üç örnek düzenlenir. Bir örneği eşyayı taşıttırana, bir örneği eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir. Bir örneği de taşımayı yapan nezdinde saklanır. Taşıma irsaliyesinin götürü usulde vergiye tabi olanlar tarafından da düzenlenmesi zorunludur.

2.) Yolcu Listeleri

Şehirler arasında yapılan yolcu taşımalarında yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükellefler, (T.C. Devlet Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra numaralı ve oturma yerlerini planlı şekilde gösteren iki nüsha yolcu listesi düzenlerler ve bu listenin bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar. Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler tarafından kesilmesi halinde yolcu listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafından saklanır.

Yolcu listelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur

 • Yolcu listesini düzenleyen işletmenin adı veya unvanı ile adresi,
 • Taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı varsa unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası.
 • Taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati.
 • Bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarı.

Son güncelleme 8 Şubat 2019 14:52

Paylaş

En Yeniler

İş Güvencesi Olmayan İşçiye Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesinden yararlanamayan işçilerin de hakları bulunuyor. İş Kanunu’nun sağladığı iş güvencesi haklarından yararlanamayan işçilerin en büyük güvencesini “kötü niyet… Devamını Oku

7 saat Önce

Konkordato ve Kira Alacakları

İcra iflas yasasında yapılan düzenlemelerle, borçlarını yapılandırmakta güçlük çeken özel şahıs ve şirketler için iflasın ertelemesi müessesesine son verilmiş ve… Devamını Oku

7 saat Önce

Özel Esaslara / Koda Girmeden Dava Açmak Mümkün Olacak!

Anayasa Mahkemesi 2017 yılında önemli bir karara imza atmıştı. Kararın Esas Sayısı 2017/24 ve Karar Numarası da 2017/112 idi. Bu… Devamını Oku

7 saat Önce

İlave Ödeme İçin Dava Açabilirsiniz

Diş hekimiyim. Devlet memuru olarak 25 yıl hizmetimden sonra yaşı beklemek üzere istifa ettim.10 ay Bağ-Kur’lu olarak özel muayenehanemde çalıştım.… Devamını Oku

7 saat Önce

Stajyer Öğrencide Püf Noktalara Dikkat

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, tamamlayıcı eğitim veya alan eğitimi… Devamını Oku

7 saat Önce

SGK Tarafından Yapılan Mevzuat Değişiklikleri ve Işverene Getirilen Kolaylıklar

1- 7103 s. Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (7103 sayılı Kanun) 69’uncu… Devamını Oku

7 saat Önce