299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı Uygulamaları

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

Bu gruptaki amortismana tabi varlıklar için ayrılan amortismanların izlendiği hesaptır. (daha&helliip;) Devamını Oku

7 ay Önce