Kategoriler: Genel

Tacir Gibi Sorumlu Olanlar

Tacir sayılan kişi, tacir sıfa­tından kaynaklanan tüm hak ve imkânlardan yararlanıp tüm borç ve yükümlülük­lere de tabi iken tacir gibi sorumlu olan kişi, sadece tacir sıfatından kaynaklanan borç ve yükümlülüklere tabi olacak, hak ve imkânlardan yararlanamayacak ve ta­biatıyla tacir sıfatını da kazanamayacaktır  Buna göre şu kişiler tacir değildir fakat tacir gibi sorumludur.

Hukuken Var Olmayan İşletme Adına İşlem Yapan Kişi

Ortada bir ticari işletme olmamasına rağmen, sanki bir ticari işletme varmış ve fa­aliyet gösteriyormuş gibi, ister kendi adına ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemler­de bulunan kimse, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur . Tacir gibi sorumluluk sadece iyi niyetli üçüncü kişilere karşıdır. Kötü niyetli üçüncü kişilerin, yani ortada bir ticari işletme veya şirket bulunmadığını bilmesine rağmen yine de işlem yapan kişilerin korunması ve onlara karşı tacir gibi sorumlu olunması söz konusu değildir.

Veli veya Vasi

Küçük veya kısıtlılara ait bir ticari işletmeyi bunların adına işleten veli veya vasi ta­cir sayılmaz. Tacir sıfatı küçük veya kısıtlıya aittir. Bununla birlikte, veli veya vasi ceza hükümlerinin uygulanması bakımından tacir gibi sorumlu olur Örne­ğin, küçüğe ait işletme adına keşide edilen çekin karşılıksız çıkması halinde tacir sıfatı ve hukuki sorumluluk küçüğe, ceza sorumluluğu ise veliye ait olacaktır.

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:39

Paylaş

En Yeniler

Varlık Barışı’nın Süresi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.… Devamını Oku

4 saat Önce

İşten Atılan İşçiye Günde 2 Saat Yeni İş Arama İzni

İşçilerin, işten atıldıklarında veya kendileri işten ayrılacakları zaman ihbar süresi içinde yeni iş arama izni hakkı bulunuyor. İşçi bu izni… Devamını Oku

4 saat Önce

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır? Ölüm Aylığı Kimlere Verilir? Ölüm Aylığı Neden Kesilir?

Sigortalı eşi veya anne-babası vefat eden vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen şartlara uygunluk göstermeleri durumunda ölüm aylığı talep edebiliyor. Ancak bazı… Devamını Oku

4 saat Önce

İki Yıl Erken Emeklilik Hakkı!

Doğum Borçlanması Hakkında Her Şey (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

Kıdem Tazminatı ve Sosyal Yardımlarda Temmuz Artışı

Bilindiği üzere, iki yılda bir yapılan toplu sözleşme gereği, devlet memuru aylıklarına ocak-haziran enflasyon farkı ile birlikte temmuz ayında yüzde 6.02… Devamını Oku

1 gün Önce

Gurbetçiler! Ucuz Borçlanma Ve Erken Emeklilik Fırsatı Kaçmadan Acele Edin…

Geçen hafta hükûmet tarafından “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adı altında yeni bir "Torba Kanun"un… Devamını Oku

1 gün Önce