Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Güncelleme : 01/05/2016 ( Değişiklikler işlenmiştir..!! )

1 – Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Amacı ve Kapsamı

2 – Sosyal Sigorta Hükümleri

2.1 –  Sigortalılara İlişkin Hükümler

 Sigortalı Sayılanlar

4 / a Sigortalı Sayılanlar

4 / b Sigortalı Sayılanlar

4 / c Sigortalı Sayılanlar

Kısmen Sigortalı Sayılanlar ( Kısmi İstisnalar )

Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalılığın Başlangıcı

Sigortalı Bildirimi ve Tescili

Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi

Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi veya Çakışması

2.2 – İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler

İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli

İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren

3 – Sosyal Sigorta Kolları

3.1 – Kısa Vadeli Sigorta Kolları

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

İş Kazasının Tanımı ve Bildirilmesi

Meslek Hastalığının Tanımı ve Bildirilmesi

Hastalık Hali

Analık Hali

Kısa Vadeli Sigortalardan Sağlanan Yardımlar

Kısa Vadeli Sigorta Kollarında  Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç

Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Sürekli İş Göremezlik Ödeneği

Emzirme Ödeneği

Evlenme Ödeneği

Cenaze Ödeneği

Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması

Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Gelir Eksiltme

Kısa Vadeli Sigortalarda Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

3.2 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları

Uzun Vadeli Sigortalar

Fiili Hizmet Süresi Zammı ve Uygulamaları

Uzun Vadeli Sigortalarda Hizmet Borçlanması

Uzun Vadeli Sigortalardan Sağlanan Yardımlar

Malullük Sigortası

Yaşlılık Sigortası

Ölüm Sigortası

Evlenme Ödeneği

Cenaze Ödeneği

Uzun Vadeli Sigortalarda Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

4 – İsteğe Bağlı Sigortalılık

İsteğe Bağlı Sigortalılık

5 – Genel Sağlık Sigortası

5.1 – Genel Bilgiler

Genel Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı

5.2 – Kişiler Bakımından Uygulama Alanı

Genel Sağlık Sigortası Sayılanlar

Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler

Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı Dışında Kalanlar

Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı ve Sona Ermesi

5.3 – GSS sigortasından Sağlanan Hizmetler

Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Hizmetlerin Kapsamı

5.4 – Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları ve Katılım Payı

Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Hizmetlerden Yararlanma Şartları

Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında Sevk Zinciri Sistemi

Genel Sağlık Sigortasında Katılım Payı

5.1 – GSS Sorumluluk

Genel Sağlık Sigortasından Doğan Sorumluluk

6 – Primler

SGK Prime Esas Kazançların Belirlenmesi

SGK Prim Oranları

SGK Prime Esas Günlük Kazanç Sınırları

SGK Primlerin Ödenmesi, Ödenememesi ve Yükümlüsü

Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenmesi

7 – Sosyal Güvenlik Kurumu

7.1 Sosyal Güvenlik Kurumunun Organları Ve İşleyişi

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumunun Mali Yapısı

Sosyal Güvenlik Kurumunun Organları Ve İşleyişi

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu ve Görevleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu ve Görevleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )