Kategoriler: Genel

Sigortalı Bildirimi ve Tescili

İşverenler,

4/a bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

4/b bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileriden

Gelir vergisi mükellefi olanlar, Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olanlar, Şirket ortakları sigortalılık başlangıç tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde kendi mevzuatına göre kayıt veya tescil yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve sicil memurluğu tarafından

Tarımsal faaliyette bulunanlar için ise kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren kendi mevzuatlarına göre veya sicili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu sigortalı işe giriş bildirgesini düzenleyereken geç 1 ay içinde kurulama vermekle yükümlüdürler

4/c bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri kişileri çalıştıracak işverenler, bu kapsamda ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, sigortalılık başlangıcından itibaren, 15 gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde bildirim yapılmaz.

Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar için çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 aylık sürenin dolduğu tarihe kadar

c )Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren 1 ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,

d) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

       NOT :

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Örnek 1– 21/6/2015 Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 20/6/2009 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 22/6/2015 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır

Örnek 2– 20/7/2015 Pazartesi günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 19/7/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 20/7/2015 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:41

Paylaş

En Yeniler

Poşet Beyannamesi Verme ve Ödeme Süreleri Değişti

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. (daha&helliip;) Devamını Oku

58 dakika Önce

KDV İadelerinde Ödeme Sürecinin Hızlandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20Şubat 2019 ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama… Devamını Oku

1 saat Önce

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edildi

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 saat Önce

Günde Kaç Saat Çalışılabilir?

Özel bir firmada çalışıyorum. Sabah 08.00'da işbaşı yapıp akşam 19.00'a kadar çalışıyoruz. Çalışma saatleri 11 saat oluyor. Bu kanunen normal… Devamını Oku

3 saat Önce

Sürekli Rapor Alan İşçi Çıkartılabilir Mi?

İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesi ile tarafların hakları ve yükümlülükleri düzenleniyor.  (daha&helliip;) Devamını Oku

20 saat Önce

Kadroya Geçen Taşeronun Yıllık İzni En Baştan Başlar

Geçen yıl 800 bin taşeron işçi kadroya alınırken, yıllık izinler kafa karıştırıyordu. Bakanlık devreye girdi ve işçilerin yıllık izin hesabının… Devamını Oku

20 saat Önce