Muhasebex ( Özel )

Tahsilat ve Ödemelerin Bankalar Aracılığı Yapılma Zorunluluğu 2017

24 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 459 No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 01.01.2016 tarihinden itibaren 7.000 TL.’yi aşan tutardaki her türlü… Devamını Oku

4 sene Önce

Sermaye Şirketlerinin Şahıs İşletmesine Dönüşmesi (Tasfiye İşlemleri İle Uğraşmadan Kapanış )

Anonim veya Limited şirketler; Türk Ticaret Kanunu’nun 194/3’üncü maddesi uyarınca tür değiştirmek sureti ile Gerçek şahıs işletmesine dönüştürülebilir. (daha&helliip;) Devamını Oku

4 sene Önce

İşverene Eş Teşviği

Eşini kendi iş yerinde çalıştıran kocalara da 6111 Sayılı kanundan yararlanabiliyor. Bu teşvikten yararlanma süresi 24 ile 54 ay arasında… Devamını Oku

4 sene Önce

Şirketlerde Kar Dağıtımının Vergilendirilmesi

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği… Devamını Oku

4 sene Önce

Muhtasar Beyanname İle Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Birleştirildi

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilmesiyle oluşturulan, "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar… Devamını Oku

4 sene Önce

Kira Gelirleri Vergilendirilmesi ve Uygulamalı Örnekler

Kira Gelirlerinin Ait Olduğu Dönem  (daha&helliip;) Devamını Oku

4 sene Önce

SGK Prim Desteği ve GV Stopaj Desteği

09/02/2017 Tarihinde yayınlanan 29974 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KHK 687 ye göre özel sektör işverenlerine SGK Prim desteği ve GV stopaj… Devamını Oku

4 sene Önce

Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdik Yapılacak Defterler

Bu çalışmamızda, VUK ve TTK açısından kapanış ve ara tasdik yapılacak yasal defterlerin neler olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. (daha&helliip;) Devamını Oku

4 sene Önce