Muhasebe

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı: Üçüncü kişilerin belli bir işi yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli… Devamını Oku

8 ay Önce

321 Borç Senetleri Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlarının izlenmekte… Devamını Oku

8 ay Önce

320 Satıcılar Hesabı

320 Satıcılar Hesabı: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır. (daha&helliip;) Devamını Oku

8 ay Önce

298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

Bu hesap yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri… Devamını Oku

2 sene Önce

297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli duran varlıkların izlendiği hesaptır. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 sene Önce

295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı

Mevzuat gereği uyarınca peşin ödenen bir yıldan uzun vadeli gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergiler ile fonların kayıt ve… Devamını Oku

2 sene Önce

294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve stok dönüş hızı düşüklüğü nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık… Devamını Oku

2 sene Önce

293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı

Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve stok dönüş hızı düşüklüğü nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık… Devamını Oku

2 sene Önce