Mevzuat

Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38. maddesinde 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı… Devamını Oku

2 ay Önce

Nihai Tüketiciden Alınan Taşıt İçin Gider Pusulası Düzenlenmesi Zorunlu Değildir

13.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de Danıştay Üçüncü Dairesisin nihai tüketiciden satın alınan araç için gider pusulası düzenlemediği nedeniyle VUK’un 353 üncü… Devamını Oku

2 ay Önce

VUK 113 -Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı

T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (daha&helliip;) Devamını Oku

4 ay Önce

2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

13/02/2019 tarihli ve VUK-111 / 2019-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye… Devamını Oku

4 ay Önce

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505)

02 Şubat 2019 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

5 ay Önce