Maliyet Muhasebesi

Güncelleme : 09/10/2015

BÖLÜM 1 –  Maliyet Muhasebesine Giriş 

1.1 – Maliyet Muhasebesi Temel Kavramlar

1.2 – Maliyet Muhasebesinin Tanımı, Amaçları ve Özellikleri

BÖLÜM 2 – Giderlerin Sınıflandırılması ve Maliyet Hesapları

2.1  Giderlerin Sınıflandırılması

2.2 – Tek Düzen Hesap Planında Maliyet Hesapları (7/A – 7/B )

BÖLÜM 3 – Satışların Maliyeti Tablosu

3.1 – Satışların Maliyeti Tablosu ve Uygulama Örnekleri

Devam Edicek