Finansal Tablolar Analizi

Güncelleme : 09/10/2015

BÖLÜM 1  Giriş

1.1 – Finansal Tablolar ve Amaçları

1.2 – Finansal Tablolar Analizi ve Yorumlanması

1.3 – Finansal Tablolar Analizinin Ön Koşulları

1.4 – Finansal ( Mali ) Analiz Türleri

BÖLÜM 2 – Finansal ( Mali ) Analizde Kullanılan Tablolar

2.1 – Finansal Analizde Kullanılan Tablolar

2.1.1 – Bilanço ( Finansal Durum Tablosu )

2.1.1.1 –  Bilanço Çeşitleri

2.1.2 – Gelir Tablosu

2.1.2 –  Gelir Tablosu Çeşitleri

2.1.3 – Fon Akış ( Akım ) Tablosu

2.1.4 – Net İşletme ( Çalışma ) Sermaye Değişim Tablosu

2.1.5 – Nakit Akış ( Akım ) Tablosu

2.1.6 – Özkaynak Değişim Tablosu

2.1.7 –  Satışların Maliyeti Tablosu

2.1.8 –  Kar Dağıtım Tablosu

BÖLÜM 3 – Finansal Tabloların Analiz Teknikleri

3.1 –  Karşılaştırmalı ( Yatay ) , ( Mukayeseli ) Tablolar Analizi

Devam Edicek