Kurumlar Vergisi Kanunu

Güncelleme :

BÖLÜM – 1 – Mükellefiyet

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Kurumlar Vergisi Mükellefiyet

 BÖLÜM – 2 – Muaflıklar ve İstisnalar

Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kurumlar

Kurumlar Vergisi İstisnaları

Kurumlar Vergisinde Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna

 BÖLÜM – 3 –  Tam Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi

3.1 – Matrahın Tayini

Tam Mükellefiyet Esasında Safi Kurum Kazançının Tespiti

Kurumlar Vergisinde İndirilebilecek Giderler

Kurumlar Vergisinde Kabul Edilmeyen Giderler

Kurumlar Vergisi Zarar Mahsubu

Kurumlar Vergisi Beyannamesinden İndirilebilecek İndirimler

Örtülü Sermaye

3.2 – Beyan

Tam Mükellefiyet Esasında Kurumlar Vergisi Beyanı

Tam Mükellef Esnasında Kurumlar Vergisinde Vergi Kesintisi

3.3 – Verginin Tarhı

Tam Mükellefiyet Esnasında Kurumlar Vergisi Vergilendirme Dönemi ve Tarhiyat

3.4 – Tasfiye, Birleşme, Devir, Bölünme

Tam Mükellef Kurumlarda Tasfiye // Kurumlar Vergisi Kanunu

Tam Mükellef Kurumlarda Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi/ Kurumlar Vergisi Kanunu

Tam Mükellef Kurumların Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme

3.5 – Verginin Ödenmesi

Tam Mükellefiyet Esnasında Kurumlar Vergisi Ödeme Süresi

BÖLÜM – 4 – Dar Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi

4.1 – Matrahın Tayini

Dar Mükellefiyet Esnasında Safî Kurum Kazancı

Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti

4.2 – Beyan

Dar Mükellefiyet Esnasında Kurumlar Vergisi Beyanı

4.3 – Özel Beyan

Özel Beyan // Kurumlar Vergisi Kanunu

4.4 – Verginin Tarhı ve Ödenmesi

Dar Mükellefiyette Tarhiyatın Muhatabı, Tarh Zamanı ve Tarh Yeri

Dar Mükellefiyette Vergi Ödeme Süresi

4.5 – Vergi Kesintisi ve Muhtasar Beyanname

Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi

Dar Mükellefiyette Muhtasar Beyanname

 BÖLÜM – 5 –  Ortak Hükümler

 Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )