Katma Değer Vergisi Kanunu

BÖLÜM – 1 –   Mükellefiyet

Verginin Konusu

Katma Değer Vergisinin Konusu

Teslim ve Hizmet ( KDV )

Mükellef ve Vergi Sorumlusu

KDV // Mükellefi

KDV // Vergi Sorumlusu

Vergiyi Doğuran Olay

KDV Kanununda Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi

 BÖLÜM – 2 –   İstisnalar

İhracat İstisnası

İthalat İstisnası ( KDV )

Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna ( KDV )

Taşımacılık İstisnası ( KDV )

Diplomatik İstisnalar ( KDV )

Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar ( KDV )

Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar ( KDV )

Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar (KDV )

Diğer İstisnalar ( KDV )

BÖLÜM – 3 –   Matrah, Nispet ve İndirim

Matrah

Teslim ve Hizmet İşlemlerinde KDV Matrahı

İthalatta KDV Matrahı

Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında KDV Matrahı

KDV Özel Matrah Şekilleri

KDV Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar

Katma Değer Vergisi Kanununda Döviz ile Yapılan İşlemler

Katma Değer Vergisi Kanununda Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti

Oran

Katma Değer Vergisi Oranı

İndirim

KDV Vergi İndirimi

İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi

KDV Kısmi Vergi İndirimi

Katma Değer Vergisi İndirimin Belgelendirilmesi

KDV Matrahın ve İndirim Miktarlarının Değişmesi

BÖLÜM – 4 –   Verginin Tarhı ve Ödenmesi

Vergilendirme Usulleri

KDV Gerçek Usulde Vergilendirme

Vergilendirme Dönemi ve Beyan Esası

Katma Değer Vergisinde Vergilendirme Dönemi

Katma Değer Vergisinde Beyan Esası

Katma Değer Vergisi Beyanname Verme Zamanı

Tarh İşlemleri

Katma Değer Vergisi Tarh Yeri

Katma Değer Vergisi Tarhiyatın Muhatabı

Katma Değer Vergisi Tarh Zamanı

Verginin Ödenmesi

Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

Gümrük İdarelerince Alınan KDV İlişkin Hükümler

Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisine İlişkin Hükümler

BÖLÜM – 5 –   Çeşitli Hükümler

Fatura ve Benzeri Vesika Düzenlenmesi

Verginin Etikette Gösterilme Mecburiyeti

Verginin Gider Kaydedilemeyeceği

 Asgari Randıman Oranları ve Birim Satış Bedelleri

Kaynak: www.Muhasebex.com
( Bu makale kaynak gösterilip ve aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır )