Kategoriler: Sirküler

İşlenmiş Kıymetli Taş ve Maden Ticareti Yapan Mükellefler İçin Fatura Düzenleme Sınırı Yeniden Belirlendi

Konu:İşlenmiş Kıymetli Taş ve Maden Ticareti Yapan Mükellefler İçin Fatura Düzenleme Sınırı Yeniden Belirlendi

4 Ocak 2020 tarih ve 30998 Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 514) yayımlandı.

Tebliğe göre; Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınır, işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak belirlenmiştir.

2020 yılında yukarıda yer verilen mükellefler tarafından fatura düzenleme sınırı 4.200 TL (1.400 x 3) olarak dikkate alınacaktır.

Bu düzenlemenin, söz konusu malların satışını 379, 385 ve 424 sıra numaralı VUK Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde tevsik etmek zorunda olanların bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları belgelere bir etkisi bulunmamaktadır. Belirtilen Tebliğlerde, bu mükellefler tarafından düzenlenme zorunluluğu getirilen; Kıymetli Maden Alım/Satım Belgeleri ve Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgeleriyle ilgili düzenleme ve açıklamalar yer almaktadır.

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi) bulunması, bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir. Ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 2020 yılı için 1.400 TL’lik had dikkate alınacaktır.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

Son güncelleme 10 Ocak 2020 09:50

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

19 saat Önce

2021 Yılı Emzirme Ödeneği, 2021 Yılı Süt Parası

Emzirme Ödeneği; 5510 sayılı kanunun 16.maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; kendi adına aylık alan ve… Devamını Oku

19 saat Önce

2021 Yılı Emlak Vergisi Oranları

2021 Yılına Ait Emlak Vergisi Oranları (daha&helliip;) Devamını Oku

19 saat Önce

2021 Yılı Doğum İzni ve 2021 Doğum Parası

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 yılı tarihi başından itibaren geçerli olacak edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500  TL olarak… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

1 hafta Önce