Kategoriler: Sirküler

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2019 yılında Uygulanacak İade Sınırı

Konu: İndirimli orana tabi işlemlerde 2019 yılında uygulanacak iade sınırı 14.100 TL olarak belirlendi

31 Aralık 2018 tarihli ve 3. mükerrer Resmi Gazete’de 22 seri numaralı “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Yayımlanan Tebliğ”le, indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 2019 yılı için 14.100 TL olarak belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde; Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile  belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği hükmü yer almaktadır.

Kanun’un verdiği yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulu 2017/9759 sayılı Karar ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınırı 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlemiştir.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır; bir önceki yıldaki tutarın, yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmamakta, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilmektedir.

2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak hesaplanmış ve 30 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

31 Aralık 2018 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 22 seri numaralı “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yeniden değerleme oranı dikkate alınarak söz konusu tutarın 2019 yılı için 14.100 TL olarak hesaplandığı duyurulmuştur.

Buna göre indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı, 2019 yılında 14.100 TL olarak uygulanacaktır.

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

Son güncelleme 8 Mart 2019 15:13

Paylaş

En Yeniler

İkinci El Otoda KDV Sorunu Çözüldü

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar. (daha&helliip;) Devamını Oku

3 saat Önce

Bakan Albayrak KDV Uyuşmazlığında Müjdeyi Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.… Devamını Oku

1 gün Önce

Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım.  (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

ÖTV ve KDV İndirimi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

Şirket Ortaklarının ‘Sigorta’sı

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekmektedir. Anonim şirketin bütün ortakları değil, yalnızca yönetim… Devamını Oku

2 gün Önce

Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Talebi

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,… Devamını Oku

3 gün Önce