Kategoriler: Genel

Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı ve Sona Ermesi

Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı

Genel sağlık sigortasında sigortalılık, kişinin genel sağ­lık sigortalısı olarak tescili ile başlar. Sigortalı tescilinde ise resen tescil ve bildirimli tescil olmak üzere iki usul benimsenmiştir.

Resen Tescil

Resen tescil, genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortalısı olarak Ku­rumca kayda alınması ve tescillerinin yapılmasını ifade eder. Buna göre 5510 sayı­lı Kanun bakımından sigortalı sayılanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar  ile genel sağlık sigortalısı sayılanlar  Kurum tarafından sigortalı tescilleri ya­pıldıklarında genel sağlık sigortası bakımından da sigortalı olarak Kurumca tescil edilirler. Bu anlamda

 • 4 /a – 4b – 4c  sigortalıları,
 • İsteğe bağlı sigortalılar,
 • Sosyal güvenlik sisteminden sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya ay­lık almakta olanlar,
 • Genel sağlık sigortalıların 18 yaşından küçük çocukları,
 • 657 sayılı Kanun’un 86. maddesine göre açıktan vekil olarak atanmış olan­ların tescilleri resen yapılır.

Sosyal sigorta kapsamında olan çalışanlar sigortalı olarak tescil edildikleri tarih­ten itibaren, isteğe bağlı sigortalı olanlar ise isteğe bağlı sigortalı olarak tescil tari­hinden itibaren kendiliğinden genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Dolayısı ile bunun için ayrıca bir bildirimde bulunmaya gerek yoktur . Yukarıda sayılan kim­selerin genel sağlık sigortalılıkları da genel sağlık sigortası bakımından tescil tari­hinden itibaren başlar.

Resen tescil bakımından istisnai bir başka durum ise yukarıda sayılanlar arasın­da yer almayan ancak gelir sahibi olup da gelir kontrolü yaptırmayan kimseler de aylık geliri asgari ücretin iki katı olarak kabul edilerek genel sağlık sigortalısı ola­rak resen tescil edilerek sigortalı yapılırlar.

Bildirimli Tescil

Belirli bir statüde olanlar bakımından SGK’ya başvuruda bulunmaları şartına bağlı olarak yapılan genel sağlık sigortalısı tesciline bildirimli tescil denir.

Aşağı­daki kimseler bakımından genel sağlık sigortası tescili, bildirimli tescil yolu ile gerçekleştirilir:

 • Vatansız ve mülteciler bu statülerinin devlet tarafından kabul edildiği tarihten,
 • Sosyal yardım sosyal tazmin ya da sosyal teşvik anlamında kendilerine aylık bağlananlar aylık bağlandığı ta­rihten,
 • Gelir kontrolü yaptıran ve gelir miktarı asgari ücretin 1/3’ünün üzerinde tes­pit edilenler bu tespitin yapıldığı tarihten,
 • Gelir kontrolüne bağlı olarak aylık gelirleri asgari ücretin 1/3’ünden az ol­duğu tespit edilenler tespit tarihinden,
 • 2828 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınan bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden karşılıksız yararlandırılanlar bu tarihten,
 • Türkiye’de oturma izni ile ikamet etmekte olan kimselerden başka bir ülke­de sağlık sigortası imkânından faydalanmayanlar, Türkiye’de ikamet sürele­ri bir yılı doldurdukları tarihten,
 • Genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık si­gortasından faydalanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, kapsam dışında kaldıklarının anlaşıldığı tarihten,
 • Kendilerine işsizlik ya da kısa çalışma ödeneği verilenler, işsizlik ödeneği al­maya başladıkları tarihten

itibaren bir ay içinde sorumlularınca “Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi” doldur­mak suretiyle SGK’ye başvuruda bulunduklarında Kurumca genel sağlık sigortalısı olarak tescilleri yapılır . Kanun’da bildirimli tescilin kişiler mi yoksa kurum­lar tarafından mı yapılacağı açıkça belirlenmiş ve tescil sorumluları açıklanmıştır.

Genel Sağlık Sigortalılığının Sona Ermesi

Genel sağlık sigortası, zorunlu bir sigortadır. Sigortalılığın başlangıç ve sona erme zamanları Kanun’la belirlenmiştir. Şu hâlde genel sağlık sigortası bakımından si­gortalılık Kanun’da öngörülen sigortalı sayılma şartlarının kaybedilmesi veya ölüm ile sona erer

GSS sigortalılığı m.4/a, b ve c kapsamındaki zorunlu sigortalılar bakımından bu niteliğin kaybedildiği tarihte sona erer. Zorunlu sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle sigortalılığı sona eren kimseler, genel sağlık sigortasından faydalanırlar . Eğer bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten ge­riye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa sigortalılık niteliği­ni yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâ­hil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar .

Ayrıca işçi niteliğindeki sigortalılar (m.4/a) 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlen­miş yıllık ücretli izin, analık izni ve bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşma­yan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigorta­lılıkları devam eder

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:40

Paylaş

En Yeniler

İkinci El Otoda KDV Sorunu Çözüldü

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükellefler, bu araçları satarken, satın aldıkları sırada ödedikleri KDV oranını uygulayacaklar. (daha&helliip;) Devamını Oku

1 saat Önce

Bakan Albayrak KDV Uyuşmazlığında Müjdeyi Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" dedi.… Devamını Oku

1 gün Önce

Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım.  (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

ÖTV ve KDV İndirimi Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatıldı. (daha&helliip;) Devamını Oku

1 gün Önce

Şirket Ortaklarının ‘Sigorta’sı

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekmektedir. Anonim şirketin bütün ortakları değil, yalnızca yönetim… Devamını Oku

2 gün Önce

Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Talebi

Palandöken, vergi indirimlerine rağmen otomobil ve hafif ticari araç pazarının geçen yıl yüzde 35 daraldığını hatırlatarak, otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,… Devamını Oku

3 gün Önce