Kategoriler: Genel

Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı

Genel sağlık sigortası primi

Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas kazancın % 12,5 idir.

Bu primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i İse İşveren hissesidir.

Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi ise, prime esas kazancın % 12’sidir.

Primler genel sağlık sigortalısının durumuna göre:

  • İşveren,
  • Kamu idaresi,
  • Genel sağlık sigortalısının kendisi,
  • Türkiye İş Kurumu
  • Türkiye Barolar Birliği
  • Milli Eğitim Bakanlığı,
  • Okullar veya
  • Yüksek öğretim kurumlan tarafından ödenir.

Zamanaşımı

Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücû davaları, on yıllık zamanaşımına tâbidir

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten İtibaren 2 yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren İse 5 yıl sonra düşer.

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:40

Paylaş

En Yeniler

Yurtdışı Pazar Destek Programı Yürürlüğe Girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve KOSGEB iş birliği ile KOBİ'lere yönelik “Yurt dışı pazar destek programı” 16 Eylül 2019 tarihinden itibaren… Devamını Oku

3 gün Önce

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)

3 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete (daha&helliip;) Devamını Oku

2 ay Önce

Kasa Hesabına Adat Uygulaması

Kasa bakiyesinin çok büyük meblağlarda olması durumunda bu paranın kasada olamayacağı ortaklar tarafından kullanılmış olduğu gerekçesiyle örtülü kazanç dağıtımı sayılarak… Devamını Oku

2 ay Önce

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

Bu gruptaki amortismana tabi varlıklar için ayrılan amortismanların izlendiği hesaptır. (daha&helliip;) Devamını Oku

3 ay Önce

298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

Bu hesap yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri… Devamını Oku

3 ay Önce