Kategoriler: Genel

Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı

Genel sağlık sigortası primi

Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas kazancın % 12,5 idir.

Bu primin % 5’i sigortalı, % 7,5’i İse İşveren hissesidir.

Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi ise, prime esas kazancın % 12’sidir.

Primler genel sağlık sigortalısının durumuna göre:

  • İşveren,
  • Kamu idaresi,
  • Genel sağlık sigortalısının kendisi,
  • Türkiye İş Kurumu
  • Türkiye Barolar Birliği
  • Milli Eğitim Bakanlığı,
  • Okullar veya
  • Yüksek öğretim kurumlan tarafından ödenir.

Zamanaşımı

Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücû davaları, on yıllık zamanaşımına tâbidir

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten İtibaren 2 yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren İse 5 yıl sonra düşer.

Son güncelleme 17 Ocak 2019 17:40

Paylaş

En Yeniler

Askerlik Borçlanmasında Son Genelge İle Neler Değişti?

Askerlik hizmeti bu görevi bedelli olarak yerine getirmeyen her sağlıklı Türk erkeği için iş hayatını bir ölçüde sekteye uğratan bir… Devamını Oku

1 gün Önce

Yüzdeyle Çalışan İşçilerin Bahşişleri Kıdem Tazminatına Dahil Edilir

Turizm ve eğlence sektöründeki çoğu işyerinde yüzdeyle veya bahşişle çalışılıyor. İşçilerin ücretlerinin önemli bir kısmı, müşterinin hesabına eklenen yüzde 10,… Devamını Oku

1 gün Önce

Babanız Bağkur’dan Daha Erken Emekli Olabilir

Soru: 63 yaşındaki babamın SSK girişi 2002’de oldu. 4590 gün prim ödemesi var. Acaba ne zaman emekli olabilir? Ayrıca kendisi koah… Devamını Oku

1 gün Önce

Ramazan Kumanyasında Vergiye Dikkat

Ramazan yardımlaşma, dostluk, huzur ve bereket ayıdır. Esasen bugünlerde toplum olarak en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeyler bunlar.  (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

Gençlere 27 Bin Liralık Destek

Genç işçi çalıştıran işverenin primlerini devlet öderken, 29 yaş altı girişimcilere 27 bin lirayı geçen prim ve vergi desteği var.… Devamını Oku

2 gün Önce

Yıpranmalı Emeklilikteki 3600 Gün Koşuluna Yeni Formül Geldi

2019/9 sayılı Genelgenin getirdiği önemli değişiklikleri ele almaya bugün de devam ediyoruz. Bugünkü konumuz sağlık çalışanlarına 2018 Ağustos ayında getirilen… Devamını Oku

2 gün Önce