Kategoriler: Muhasebe

Gelir Tablosu

 

GELİR TABLOSU
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI
60 Brüt Satışlar
600- Yurtiçi Satışlar
601- Yurtdışı Satışlar
602- Diğer Gelirler
61 Satış İndirimleri (-)
610- Satıştan İadeler (-)
611- Satış İskontoları (-)
612- Diğer İndirimler (-)
62 Satışların Maliyeti (-)
620- Satılan Mamuller Maliyeti (-)
621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
622- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
623- Diğer Satışların Maliyeti (-)
63 Faaliyet Giderleri (-)
630- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)
631- Pazarlama , Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)
632- Genel Yönetim Giderleri (-)
64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârları
640- İştiraklerden Temettü Gelirleri
641- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642- Faiz Gelirleri
643- Komisyon Gelirleri
644- Konusu Kalmayan Karşılıklar
645- Menkul Kıymet Satış Karları
646- Kambiyo Karları
647- Reeskont Faiz Gelirleri
649- Faaliyetle İlgili Diğer Gelir Ve Kârlar
65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-)
653- Komisyon Giderleri (-)
654- Karşılık Giderleri (-)
655- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
656- Kambiyo Zararları (-)
657- Reeskont Faiz Giderleri (-)
659- Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)
66 Finansman Giderleri (-)
660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
661- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
67 Olağandışı Gelir Ve Karlar
671- Önceki Dönem Gelir Ve Karları
679- Diğer Olağandışı Gelir Ve Karları
68 Olağandışı Gider Ve Zararlar (-)
680- Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-)
681- Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-)
689- Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar (-)
69 Dönem Net Karı (Zararı)
690- Dönem Karı Veya Zararı
691- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal YükümlülükKarşılıkları (-)
692- Dönem Net Karı Veya Zararı

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce