Kategoriler: Muhasebe Haberleri

Geçmişte 10 Yıllık Memur Olup İstifa Edenler Emekli Olacak

12 Ocak 2015 ( Pazartesi )

26 Haziran 2013 günü “Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa, 10 yıl memurluk yapan emekli olabilecek” demiştik. Zira Anayasa Mahkemesi, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin başvurusu üzerine, 18 Haziran 2013 salı günlü toplantısında aldığı karar ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun geçici 206. maddesindeki, “8.9.1999 tarihinde sandık iştirakçisi olanlardan…” ibaresinin iptaline karar vermişti. İptalinde de kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti. Karar Resmi Gazete’de 18 Ocak 2014 günü yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararının sonuç bölümüne göre “8.6.1949 günlü, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 23.5.2002 günlü, 4759 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen geçici 206. maddesinde yer alan “8.9.1999 tarihinde sandık iştirakçisi olanlardan…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine, 18.6.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Bu durumda, 5434 sayılı Kanun’un geçici 206. maddesindeki paranteze aldığım bölüm ortadan kaldırılmış oldu. (8.9.1999 tarihinde sandık iştirakçisi olanlardan) 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re’sen emekliye ayrıldıklarında fiilî hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar.

BU MADDE DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

8 Eylül 1999 günü Resmi Gazete’de yayınlanan, 5434 sayılı Kanun’a geçici 206. madde eklenmişti. 4447 sayılı Kanun ile “Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte fiili hizmet süreleri 8 yıl ve daha fazla olan iştirakçiler, 61 yaşını doldurmaları nedeniyle istekleri üzerine veya kurumlarınca yaş haddinden re’sen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet süreleri 10 yılı doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar” şeklindeydi. Ancak zamanın ana muhalefet partisi Refah’ın başvurusu ile 2001 yılında Anayasa Mahkemesi iptal etmiş ve yukarıdaki hale getirilmişti.

Bu hale göre de;

1- 8.9.1999 günü en az 50 yaşında olmak,

2- 8.9.1999 günü memur olmak,

3- 61 yaşında kendisi isterse veya amirinin işten çıkarmasıyla emekli oluyorlardı.

BİR YIL İÇİNDE YENİ BİR DÜZENLEME GELMEZSE…

Anayasa Mahkemesi kararı gereğince, TBMM’nin bir yıl içinde kararda geçen eşitsizlik giderilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapması gerekir. Eğer bir yıl içinde yasal bir düzenleme yapılmazsa, 5434 sayılı Kanun’a göre eski adıyla T.C. Emekli Sandığı’na en az 10 yıl kesenek ödemiş olanlardan, yaş haddi (memurlar için 65, öğretim üyeleri için 67) sebebiyle işlerine son verilenler ile kendi istekleriyle işten ayrılmış olanlara emekli aylığı bağlanmış olacak.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YENİ BİR YASA ÇIKARIR MI?

Şayet bir yıl içinde yeni bir düzenleme yapılmazsa, yani 18 Ocak 2015 gününe kadar TBMM yeni bir düzenleme yapmazsa, 1 Ekim 2008’den önce Emekli Sandığı iştirakçisi olmuş tüm memurlar en az 10 yıl memuriyet yapmışlarsa 61 yaşında kendi istekleri ile emekli olma hakkını elde edecekler. Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümeyecek olsa bile bu bakımdan fiili bir durum oluşturacak. 08.09.1999 tarihinde 50 yaşında olanlar değil de herhangi bir tarihte 50 yaşını dolduranlar haktan yararlanma yönünde avantaj sağlayacağından geçici bir madde süreklilik kazanmış olacak. 2014 yılına kadar 10 yıl hizmeti doldurmuş ve 4/c sigortalılığından (Emekli Sandığı iştirakçiliğinden) emekliliğe tabi durumdaki olanlar bu iptalle birlikte 50 ve üzeri yaşlarda bulunmaları hasebiyle 15, 20 veya 25 yıl aranmadan 10 yılla emekli olabilecekleri şekline dönüşmüş oluyor.

Mevcut durumda Haziran 2013 ayı itibariyle 25 yıl hizmeti tamamlayan bir erkek memur 51 yaşını beklemek durumunda iken 10 yıl hizmeti ve 50 yaşını doldurmuş olan bir memur amiri tarafından resen işine son verilirse hemen emekli olma fırsatını yakalamış olacak. 26 Haziran 2013 günü “Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa, 10 yıl memurluk yapan emekli olabilecek” demiştik. Zira Anayasa Mahkemesi, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin başvurusu üzerine, 18 Haziran 2013 salı günlü toplantısında aldığı karar ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun geçici 206. maddesindeki, “8.9.1999 tarihinde sandık iştirakçisi olanlardan…” ibaresinin iptaline karar vermişti. İptalinde de kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti. Karar Resmi Gazete’de 18 Ocak 2014 günü yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararının sonuç bölümüne göre “8.6.1949 günlü, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 23.5.2002 günlü, 4759 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen geçici 206. maddesinde yer alan “8.9.1999 tarihinde sandık iştirakçisi olanlardan…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine, 18.6.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Bu durumda, 5434 sayılı Kanun’un geçici 206. maddesindeki paranteze aldığım bölüm ortadan kaldırılmış oldu. (8.9.1999 tarihinde sandık iştirakçisi olanlardan) 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re’sen emekliye ayrıldıklarında fiilî hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar.

BU MADDE DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

8 Eylül 1999 günü Resmi Gazete’de yayınlanan, 5434 sayılı Kanun’a geçici 206. madde eklenmişti. 4447 sayılı Kanun ile “Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte fiili hizmet süreleri 8 yıl ve daha fazla olan iştirakçiler, 61 yaşını doldurmaları nedeniyle istekleri üzerine veya kurumlarınca yaş haddinden re’sen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet süreleri 10 yılı doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar” şeklindeydi. Ancak zamanın ana muhalefet partisi Refah’ın başvurusu ile 2001 yılında Anayasa Mahkemesi iptal etmiş ve yukarıdaki hale getirilmişti.

Bu hale göre de;

1- 8.9.1999 günü en az 50 yaşında olmak,

2- 8.9.1999 günü memur olmak,

3- 61 yaşında kendisi isterse veya amirinin işten çıkarmasıyla emekli oluyorlardı.

BİR YIL İÇİNDE YENİ BİR DÜZENLEME GELMEZSE…

Anayasa Mahkemesi kararı gereğince, TBMM’nin bir yıl içinde kararda geçen eşitsizlik giderilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapması gerekir. Eğer bir yıl içinde yasal bir düzenleme yapılmazsa, 5434 sayılı Kanun’a göre eski adıyla T.C. Emekli Sandığı’na en az 10 yıl kesenek ödemiş olanlardan, yaş haddi (memurlar için 65, öğretim üyeleri için 67) sebebiyle işlerine son verilenler ile kendi istekleriyle işten ayrılmış olanlara emekli aylığı bağlanmış olacak.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YENİ BİR YASA ÇIKARIR MI?

Şayet bir yıl içinde yeni bir düzenleme yapılmazsa, yani 18 Ocak 2015 gününe kadar TBMM yeni bir düzenleme yapmazsa, 1 Ekim 2008’den önce Emekli Sandığı iştirakçisi olmuş tüm memurlar en az 10 yıl memuriyet yapmışlarsa 61 yaşında kendi istekleri ile emekli olma hakkını elde edecekler. Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümeyecek olsa bile bu bakımdan fiili bir durum oluşturacak. 08.09.1999 tarihinde 50 yaşında olanlar değil de herhangi bir tarihte 50 yaşını dolduranlar haktan yararlanma yönünde avantaj sağlayacağından geçici bir madde süreklilik kazanmış olacak. 2014 yılına kadar 10 yıl hizmeti doldurmuş ve 4/c sigortalılığından (Emekli Sandığı iştirakçiliğinden) emekliliğe tabi durumdaki olanlar bu iptalle birlikte 50 ve üzeri yaşlarda bulunmaları hasebiyle 15, 20 veya 25 yıl aranmadan 10 yılla emekli olabilecekleri şekline dönüşmüş oluyor.

Mevcut durumda Haziran 2013 ayı itibariyle 25 yıl hizmeti tamamlayan bir erkek memur 51 yaşını beklemek durumunda iken 10 yıl hizmeti ve 50 yaşını doldurmuş olan bir memur amiri tarafından resen işine son verilirse hemen emekli olma fırsatını yakalamış olacak.

Kaynak : Millet Gazetesi

Paylaş

En Yeniler

VakıfBank Kredi Faiz Oranlarını İndirdi

Vakıfbank, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu (daha&helliip;) Devamını Oku

7 dakika Önce

Bakan Albayrak: Mükelleflerin KDV İadeleri 10 Günde Tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz… Devamını Oku

14 dakika Önce

İşverene Yeni SGK Teşviki Geldi

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. (daha&helliip;) Devamını Oku

6 saat Önce

Girişimciye Süper Teşvik

İş kuranlar, Hazine desteğiyle 8 bin 400 lira prim, 17 bin 300 lira gelir vergisi indiriminden faydalanabiliyor. Teşviklerden yararlanmak için… Devamını Oku

6 saat Önce

Yeni İşe Alınan İşçi İçin 3 Ayda 9 Bin 552 Lira Teşvik

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda önceki akşam kabul edilen son dakika önergesiyle ilave istihdama süper teşvik sağlandı. Şubat-nisan aylarını kapsayan üç… Devamını Oku

8 saat Önce

Vergi İadesinden Kimler Yararlanabilecek

7162 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi işten ayrılan hizmet erbabına 27/03/2018 tarihinden önce yapılan ödemeler… Devamını Oku

8 saat Önce