Kategoriler: Muhasebe

Dönen Varlıklar

Dönen Varlıklar: Nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar. 

Dönen varlıklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır:

 • 10 Hazır Değerler
 • 11 Menkul Kıymetler
 • 12 Ticari Alacaklar
 • 13 Diğer Alacaklar
 • 15 Stoklar
 • 17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
 • 18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
 • 19 Diğer Dönen Varlıklar

10-Hazır Değerler: İşletmenin kasasında veya bankada bulunan paralar ile likiditesi (paraya çevrileme kolaylığı) yüksek olan değerler bu grupta yer alır.( Menkul kıymetler hariç )

Hazır Değerler hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 100 Kasa Hesabı >>>>>
 • 101 Alınan Çekler Hesabı >>>>>
 • 102 Bankalar Hesabı >>>>>
 • 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı (-) >>>>>
 • 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı >>>>>

11-Menkul Kıymetler: Faiz geliri, kâr payı ya da değer artışından faydalanmak amacı ile hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul kıymetlerin alınması ve izlenmesi için kullanılan hesaplar bu grupta yer alır.

Menkul kıymetler hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 110 Hisse Senetleri Hesabı >>>>>
 • 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı >>>>>
 • 112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı >>>>>
 • 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı >>>>>
 • 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

12-Ticari Alacaklar: Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda gösterilir. Ticari ilişkilerden dolayı ana kuruluş, iştirak ve bağlı ortaklıklardan olan alacaklar varsa, bu grupda ki ilgili hesapların ayrıntılarında açıkça gösterilir

Ticari alacaklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 120 Alıcılar Hesabı >>>>>
 • 121 Alacak Senetleri Hesabı >>>>>
 • 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
 • 124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-) >>>>>
 • 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı >>>>>
 • 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

13-Diğer Alacaklar: Herhangi bir ticari nedene dayanmayan ve en fazla bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli ve senetsiz alacaklar bu grupta incelenir.

Diğer alacaklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 135 Personelden Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
 • 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı >>>>>
 • 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

15-Stoklar: Satmak, üretim ya da diğer işletme faaliyetlerinde kullanmak veya tüketmek için alınan stoklar bu grupta incelenir. Bir yıl içinde tüketilmesi düşünülen varlıklardır.

Stoklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı >>>>>
 • 151 Yarı Mamuller Üretim Hesabı >>>>>
 • 152 Mamuller Hesabı >>>>>
 • 153 Ticari Mallar Hesabı >>>>>
 • 157 Diğer Stoklar Hesabı >>>>>
 • 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
 • 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı >>>>>

17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri: Bu hesap grubu birden fazla muhasebe dönemine sarkan taahhüt işleri nedeniyle inşaat işletmeleri tarafından kullanılır. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 170-177 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri >>>>>
 • 179 Taşeronlara Verilen Avanslar >>>>>

18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerden oluşur.

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı >>>>
 • 181 Gelir Tahakkukları Hesabı >>>>>

19-Diğer Dönen Varlıklar: Yukarıdaki ( 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 –  hesap grupları ) belirtilen bölümlere girmediği için özellikle kendi bölümlerinde, tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemleri bu grupta yer alır

Diğer dönen varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 • 190 Devreden KDV Hesabı >>>>>
 • 191 İndirilecek KDV Hesabı >>>>>
 • 192 Diğer KDV Hesabı >>>>>
 • 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı >>>>>
 • 195 İş Avansları Hesabı >>>>>
 • 196 Personel Avansları Hesabı >>>>>
 • 197 Sayım ve Tesallüm Noksanları Hesabı >>>>>
 • 198 Diğer Dönen Varlıklar Hesabı >>>>>
 • 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı(-) >>>>>

Not: Tek düzen hesap planınında varlık hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar varlık hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Yani (-) işareti bulunan varlık hesapları, kaynak hesapları gibi kayıt yapılır.

Kaynak: www.Muhasebex.com
(  Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz )

Son güncelleme 3 Ağustos 2019 15:53

Paylaş

En Yeniler

2021 Yılı Form Ba – Bs

Ocak 2010 Ayından İtibaren Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

2021 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması Cezaları… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı Fatura Kullanma Mecburiyeti, 2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı,

2021 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan  Vergi Usul Kanunu… Devamını Oku

5 gün Önce

2021 Yılı 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Engelli, Özürlü, Terör)

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde özürlü… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı Engelli İndirim Oranları, 2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları,

2021 Yılı Engelli İndirim Tutarları açıklanmıştır. Engelli indirim tutarları, resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği… Devamını Oku

1 hafta Önce

2021 Yılı En Az Ceza Haddi

Damga vergisi ve damga resmi dolayısiyla kesilecek vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka,… Devamını Oku

2 hafta Önce