L
Kategoriler: Makaleler

BAĞKUR Prim Borçları Günleri İle Siliniyor

Değerli okurlar, bugün sizlere 4-b (Bağkur) prim borçlarına getirilen aftan bahsedeceğim ve sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim.

Bilindiği gibi ilk defa 4-b’lilere borç ve prim günü silme 2008 yılında 60 ay ve üzeri Bağkur borcu bulunanların bu süreleri borçlarıyla birlikte silinmişti. 2015 yılında da 6645 sayılı Kanun ile 01.05.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve üzeri Bağkur prim borcu bulunanların bu süreleri de borçlarıyla birlikte silinmişti. Ancak bu silinen sürelerin ihya edilmesi de kişinin iradesine bırakılmıştı.

1 AY BORÇ OLSA DA SİLİNECEK

Daha önceki prim gün ve borç silmelerinde 60 ay ve 12 ay borç şartı aranırken bu torba yasada 1 ay bile olsa borç silme işlemi yapılacaktır. Torba yasadaki ilgili maddenin tam hali:

“Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 02/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçlan nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek(*/1) bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında (*/2)bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.’’  Maddesi ile yasanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki ay içinde başvuru yapma halinde silinen bu sürelerin primlerinin cari günlük 23,34 TL üzerinden hesaplama yerine enflasyon farkıyla ödeme hakkı getiriliyor. Silinen günler için enflasyon farkı ile ödeme yapmak büyük avantajdır ve bu avantajı değerlendirmek gereklidir.

2014 YILINDA GECİKME FAİZİ SİLİNİYORDU

2014 yılına kadar olan yapılandırma kanunlarında silinen bu sürelerdeki primlerin ve günlerin sigortalı tarafından ihyası istendiğinde gecikme zam ve cezası kaldırılıp yerine enflasyon (Yİ-ÜFE)  farkıyla birlikte üç ay içinde ödenmesi halinde canlandırılıyordu.

2015 YILINDA KÖTÜ UYGULAMA GETİRİLDİ

2015 yılındaki 6645 sayılı Kanunun getirdiği hükümle ihya hesaplaması değiştirildi ve ihyası istenen sürede başvuru tarihinde cari bulunan en düşük günlük prim tutarı üzerinden hesaplama yöntemi getirilmişti. Bu da 4-b’liler için büyük sorun olmuştu. Eski anapara gecikme zamlı sistemde 1987 ve 1999 yıllarına ait toplam borç 50-60 bin TL civarında iken 2015 yılında gelen sistemle 150-200 bin TL ödeme rakamları tahakkuk ettiğinden dolayı başarısız bir yapılandırma dönemleri olmuştu ihya işlemlerinde.

60 YAŞINDA EMEKLİ OLURSUNUZ

ALİ KAVCAR

55 yaşındayım. 10.02.1978 yılında ilk defa sigorta girişim. 3653 günüm var bugüne kadar. Ne zaman emekli olabilirim?

Kaynak: Milli Gazete / Mustafa İşçan

Son güncelleme 10 Mayıs 2018 15:40

Paylaş

En Yeniler

İşte Değişiklik Yapılan Kanunlar

Resmi Gazete'de yayımlanan, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar yürürlüğe girdi. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

Bakan Mustafa Varank’tan Destek Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'yla orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon… Devamını Oku

2 gün Önce

İş Güvenliğine Hibe

İş sağlığı ve güvenliğinde bir önemli adım daha atıldı. Hükümet, inşaat sektöründe güvenli çalışma hayatı için "yüksekte güvenli çalışma kampanyası"… Devamını Oku

2 gün Önce

2019 Yılı İhracat Destekleri

Devlet 2019 yılında ihracat yapacak firmalara teknolojiden tasarıma, markalaşmadan pazarlamaya kadar pek çok alanda destek verecek. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 gün Önce

Sağlık Sorunuyla İstifa Eden Kıdem Tazminatını Alabilir

1- Soru: 12 Ekim 1945 doğumlu amcam memur olarak emekli olduktan sonra, 1998’te özel sektörde gece bekçisi olarak çalışmaya başladı. Diz… Devamını Oku

2 gün Önce

50 Bin Liralık Alacak İçin Arabulucuya 2019’da 2 Bin 850 TL Ödenecek

Geçen yılın başından itibaren işçi-işveren anlaşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucu koşulu getirildi. Arabulucuya gitmeden işe iade ve alacak davası açılamıyor.… Devamını Oku

2 gün Önce