Kategoriler: Genel

Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman Yöntemi

Azalan bakiyeler yöntemi, azalan kalanlar yöntemi olarak da bilinmektedir.

Azalan bakiyeler yönteminde  ilk yıllarda fazla tutarda amortisman ayrılmakta, ilerki yıllarda ise ayrılan amortisman tutarları azalmaktadır.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakıyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.

 • Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.
 • Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır.
 • Bu sürenin son yılına devreden bakıye değer, o yıl tamamen yok edilir.
 • Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tesbit olunur. ( Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.

Normal amortisman ayırma yöntemini uygulayan işletmeler hiçbir zaman bu yöntemden azalan bakiyeler yöntemine geçemez. Ancak azalan bakiyeler usulünden normal amortisman yöntemine geçiş serbestisi vardır.

Amortisman Tutarının Hesaplanması

Amortisman Oranı =  1 / Ekonomik Ömür X 2

Amortisman Tutarı= Varlığın Değeri X Amortisman Oranı

Örnek : 2009 yılında işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1.000 TL ye fotokopi makinası alınmıştır. Fotokopi makinasının faydalı ömrü(ekonomik ömür) 5 yıl kabul edilmiştir.Azalan bakiyeler yöntemi kullanılmaktadır.

İlk önce amortisman oranını bulalım.

Amortisman Oranı =  1 / Ekonomik Ömür X 2

Amortisman Oranı =  1 /  5 x 2

Amortisman Oranı =  0.40

 • 1.Yıl Amortismanı = 1.000 TL X 0.40 = 400 TL——-2009 Yılı Amortismanı
 • 2.Yıl Amortismanı=(1000-400) X 0.40 = 240 TL—–2010 Yılı Amortismanı
 • 3.Yıl Amortismanı(600-240) X 0.40 = 144 TL——-.2011 Yılı Amortismanı
 • 4.Yıl Amortismanı(360-144) X 0.40= 86.40 TL——2012 Yılı Amortismanı
 • 5.Yıl Amortismanı  (216-86.40)   129.60 =TL——2013 Yılı Amortismanı

Örnekte görüldüğü üzere varlığın değerinden her yıl ayrılan amortisman tutarını düşüp diğer yıl kalan miktar üzerinden amortisman ayırdık ve son yıl kalan tutarın hepsini amortisman olarak ayırdık

 • Açıklayacak olursak : 1.yılda 1.000 TL nin % 40 ‘nı ( yani 400 TL ) amortisman olarak ayırdık ve 2.yılda amortisman ayıracağımız tutar 600 TL ye düştü. Bu kez ikinci yılda elimizde kalan 600 TL nin % 40 ‘ nı ( yani 240 TL ) amortisman olarak ayırdık ve 3.yılda  amortisman ayıracagımız tutar 360 TL ye düştü.Bu şekilde 5.yıla kadar devam etti ve 5.yıl kalan tutarın hepsini amortisman olarak ayırdık

Azalan Bakiyeler Tablosu

Tabloda yukarıdaki verdiğimiz örnekteki verileri aktardık. Tabloda görüleceği üzere yıllar itibari ile birikmiş amortismanlar hesaplanacak olursa ;

 • 2009 yılı : 400
 • 2010 yılı : 240
 • 2011 yılı : 144
 • 2012 yılı :86,40
 • 2013 yılı : 129,60 olarak bulmuştuk

Birikmiş amortismanı bulmak için o yıla kadar ayrılan amortismanlar toplanır

Örneğin : 2012 yılın amortismanını bulalım

2012 yılı birikmiş amortismanı =  2009 yılı + 2010 yılı + 2011 yılı + 2012 yılı

2012 yılı birikmiş amortismanı = 400 + 240 + 144 + 86,40 = 870.40

YILLAR DURAN VARLIĞIN DEĞERİ AMORTİSMAN YILLIK AMORTİSMAN BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
2009           1000
0.40
400
400
2010
600
0.40
240
640
2011
360
0.40
144
784
2012
216
0.40
86.40
870.40
2013
129.60
100
129.60
1000

Son güncelleme 8 Şubat 2019 14:52

Paylaş

En Yeniler

Sürekli Rapor Alan İşçi Çıkartılabilir Mi?

İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesi ile tarafların hakları ve yükümlülükleri düzenleniyor.  (daha&helliip;) Devamını Oku

1 saat Önce

Kadroya Geçen Taşeronun Yıllık İzni En Baştan Başlar

Geçen yıl 800 bin taşeron işçi kadroya alınırken, yıllık izinler kafa karıştırıyordu. Bakanlık devreye girdi ve işçilerin yıllık izin hesabının… Devamını Oku

1 saat Önce

Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor

Gül, Bakanlık yetkililerinin üzerinde çalıştığı nöbetçi noter uygulamasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. (daha&helliip;) Devamını Oku

2 saat Önce

İş Kuran Gence 10 Bin 592 TL

İlk defa iş kuran gençlere 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği sağlanıyor. Gençler 3 yılda vergi ödemeden çalışıyor. (daha&helliip;) Devamını Oku

8 saat Önce

Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası

Engellilerin yoksulluğa düşmesinin önüne geçmek ve bakım masraflarının karşılanması için engelli aylığı ve evde bakım parası ödeniyor. Bunun şartları nedir,… Devamını Oku

22 saat Önce

Çıraklara Ayda 1.800 TL

Küçük işletmelerde yüz yıllardır eleman yetiştirmede önemli bir yeri olan 'usta-çırak' dönemi yeniden canlanıyor. (daha&helliip;) Devamını Oku

22 saat Önce